Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 292611-2021

11/06/2021    S112

Poland-Bielsko-Biała: Surgical gloves

2021/S 112-292611

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 091-235055)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Postal address: al. Armii Krajowej 101
Town: Bielsko-Biała
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-300
Country: Poland
E-mail: przetargi@hospital.com.pl
Telephone: +48 338102000
Fax: +48 338102101
Internet address(es):
Main address: http://www.hospital.com.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic chirurgicznych

Reference number: 16/21
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy al. Armii Krajowej 101 rękawic chirurgicznych, wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku nr 2 do SWZ, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.

3. Dotyczy części 2 – Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w ramach ceny przedmiotu zamówienia, wraz z pierwszą dostawą rękawic chirurgicznych wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SWZ w części 2 w poz. 2, 45 sztuk uchwytów pojedynczych oraz 104 sztuk uchwytów potrójnych mocowanych na ścianie lub na szynę Modura do zawieszenia opakowań z rękawicami.

4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/06/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 091-235055

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 14/06/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 18/06/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 14/06/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 18/06/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 10/09/2021
Read:
Date: 15/09/2021
VII.2)Other additional information: