Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Roba - 292678-2021

11/06/2021    S112

Hrvatska-Marina: Rasvjetni sustavi

2021/S 112-292678

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 031-076747)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Općina Marina
Nacionalni registracijski broj: 84238675791
Poštanska adresa: Ante Rudana 47
Mjesto: Marina
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21222
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nedjeljko Kegalj
E-pošta: tajnica@marina.hr
Telefon: +385 21889088
Telefaks: +385 21796541
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.marina.hr
Adresa profila kupca: www.marina.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Energetska obnova sustava javne rasvjete

Referentni broj: VN-1/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
31527260 Rasvjetni sustavi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Energetska obnova sustava javne rasvjete općine Marina.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/06/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 031-076747

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 12/05/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 18/06/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 12/05/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 18/06/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: