Servizzi - 292810-2019

25/06/2019    S120

il-Polonja-Varsavja: Qafas ta' Kuntratt għall-Provvista ta' Servizzi ta' Interpretazzjoni

2019/S 120-292810

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta
Indirizz postali: Plac Europejski 6
Belt: Warsaw
Kodiċi NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kodiċi postali: 00-844
Pajjiż: Il-Polonja
Posta elettronika: procurement@frontex.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://frontex.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5049
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5049
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Difiża

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Qafas ta' Kuntratt għall-Provvista ta' Servizzi ta' Interpretazzjoni

Numru ta' referenza: Frontex/OP/76/2019/MS
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79540000 Servizzi ta' l-interpretazzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Is-suġġett tal-kuntratt hu l-provvista ta' servizzi ta' interpretazzjoni simultanja u konsekuttiva flimkien mal-kiri ta' tagħmir meħtieġ marbut mas-servizzi ta' interpretazzjoni kif deskritt fit-termini ta' referenza (l-Anness II).

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 700 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-suġġett ta' dan il-qafas ta' kuntratt huwa:

1) Il-provvista ta' servizzi professjonali fil-qasam tal-interpretazzjoni simultanja u konsekuttiva matul id-diversi laqgħat u konferenzi organizzati mill-Frontex ġewwa Varsavja jew fil-qrib tagħha. Dan se jikkonċerna prinċipalment il-laqgħat tal-Bord tal-Amministrazzjoni tal-Frontex (ta' livell għoli) li jsiru ġewwa Varsavja, madankollu, il-Frontex jista' jitlob is-servizzi ta' interpretazzjoni għal avvenimenti oħra ġewwa Varsavja jew post ieħor;

2) Il-kiri tat-tagħmir meħtieġ marbut mas-servizz ta' interpretazzjoni li se jiġi ordnat fuq it-talba tal-Frontex.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 700 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

It-tul ta' żmien inizjali ta' 12-il xahar bi 3 tiġdidiet, kull waħda għal 12-il xahar.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 26/07/2019
Ħin lokali: 11:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 31/07/2019
Ħin lokali: 11:00
Post:

L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, IL-POLONJA.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

2023

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
18/06/2019