Servizzi - 292823-2019

25/06/2019    S120    Kummissjoni Ewropea - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Belġju-Brussell: Studju dwar il-ħolqien ta' tejp konsolidat tal-UE

2019/S 120-292823

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Il-Kummissjoni Ewropea - Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
SPA2, 07/027
Brussels
1049
Il-Belġju
Posta elettronika: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Kodiċi NUTS: BE100

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5003
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5003
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Studju dwar il-ħolqien ta' tejp konsolidat tal-UE

Numru ta' referenza: FISMA/2019/026/C
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79310000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-istudju għandu jipprovdi analiżi komprensiva tal-fattibbiltà u l-kundizzjonijiet għall-ħolqien ta' sors ċentrali ta' dejta konsolidata dwar il-kummerċ tal-UE għal varji strumenti finanzjarji. Dan għandu jwaqqaf vantaġġi u żvantaġġi ta' varji mudelli ta' tejp konsolidati tal-UE possibbli.

B'mod speċifiku, l-għanijiet tal-kuntratt huma li:

1) Jipprovdi analiżi fil-fond tal-ħtiġijiet ta' utenti potenzjali għal tejp konsolidat tal-UE.

2) Jipprovdi evalwazzjoni fil-fond tad-disinn ta' tejp konsolidat tal-UE.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73210000
79311000
79311100
79311200
79311300
79311410
79314000
79311400
72321000
72322000
66171000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu fil-bini indikat mill-kuntrattur. Se jsiru mhux aktar minn 3 laqgħat ta' koordinazzjoni fi Brussell mal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-istudju għandu jevalwa l-ħtieġa li jiġi introdott tejp konsolidat għal varji strumenti finanzjarji mill-perspettiva ta' utenti differenti. Għandu jeżamina l-ħtieġa għal tejp konsolidat ta' qabel u wara l-kummerċ jew ta' wara l-kummerċ. L-istudju għandu jevalwa kif it-tipi differenti ta' parteċipanti tas-suq se juża t-tejp konsolidat (eż. l-aħjar twettiq, analiżi tal-prezz tal-kummerċ).

L-istudju għandu janalizza wkoll l-oqfsa tat-tejp konsolidat eżistenti. F'dan ir-rigward, għandu jipprovdi mhux biss deskrizzjoni ġenerali tal-oqfsa tat-tejp konsolidat tal-Istati Uniti u Kanadiżi, iżda wkoll analiżi fil-fond tal-funzjonament ta' dawk l-oqfsa. L-istudju għandu jippreżenta xenarji possibbli għall-arkitettura ta' qafas ta' tejp konsolidat ta' suċċess fl-UE. F'dawk ix-xenarji, l-istudju għandu jevalwa l-merti tal-promozzjoni tal-kompetizzjoni bejn bosta fornituri ta' tejp konsolidat, filwaqt li jqis l-effiċjenza u l-implikazzjonijiet tal-prezz.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità u r-rilevanza tal-metodoloġija proposta / Peżar: 75
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: L-organizzazzjoni tax-xogħol / Peżar: 15
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-miżuri ta' kontroll tal-kwalità / Peżar: 10
Prezz - Peżar: 30
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 6
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara d-dokumenti tal-ksib.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara d-dokumenti tal-ksib.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara d-dokumenti tal-ksib.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 31/07/2019
Ħin lokali: 23:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 02/08/2019
Ħin lokali: 15:00
Post:

Rue de Spa 2 (Maison de Maître), Room 'Poseidon', 1000 Brussels, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Massimu ta' żewġ rappreżentanti għal kull offerta jistgħu jattendu s-seduta tal-ftuħ. Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta' sigurtà, dak li jitfa' l-offerta għandu jipprovdi l-isem sħiħ, id-data tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport tar-rappreżentanti mill-inqas jumejn tax-xogħol bil-quddiem fl-indirizz: EC-FISMA-Contracts@ec.europa.eu

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925 Luxembourg
Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih isir jaf b'dan.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
18/06/2019