Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 293152-2015

Компактен изглед

20/08/2015    S160    Европейска комисия - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Проучване на разширяването на система NER 300

2015/S 160-293152

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 26.6.2015 г., 2015/S 121-219786)

Европейска комисия, Генерална дирекция „Действия по климата“, CLIMA.SRD.2 – Финанси, на вниманието на: екип „Пазари“, BU 9, 01/005, 1049 Брюксел, БЕЛГИЯ. Електронна поща: clima-tenders@ec.europa.eu

Вместо 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

21.8.2015 (16:00).

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

4.9.2015 (10:30).

[...]

Да се чете 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

4.9.2015 (16:00).

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

15.9.2015 (10:30).

[...]