Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστότοπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις

Υπηρεσίες - 293152-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

20/08/2015    S160    Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Εξερεύνηση της διεύρυνσης του συστήματος NER 300

2015/S 160-293152

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 26.6.2015, 2015/S 121-219786)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα, CLIMA.SRD.2 — Χρηματοοικονομικά, υπόψη ομάδας αγορών, BU 9, 01/005, 1049 Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: clima-tenders@ec.europa.eu

Αντί 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

21.8.2015 (16:00).

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

4.9.2015 (10:30).

[...]

Διάβαζε 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

4.9.2015 (16:00).

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

15.9.2015 (10:30).

[...]