Pakalpojumi - 293152-2015

Rādīt kompakto skatījumu

20/08/2015    S160

Beļģija-Brisele: Izpēte par sistēmas NER 300 paplašināšanu

2015/S 160-293152

Labojums

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 26.6.2015, 2015/S 121-219786)

Eiropas Komisija, Klimata politikas ģenerāldirektorāts, CLIMA.SRD.2 – Finanses, Tirgus grupa, BU 9, 01/005, 1049 Brisele, BEĻĢIJA. E-pasts: clima-tenders@ec.europa.eu

Šī teksta vietā 

"IV.3.4) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:

21.8.2015 (16:00).

IV.3.8) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi:

4.9.2015 (10:30).

(..)"

Jābūt 

"IV.3.4) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:

4.9.2015 (16:00).

IV.3.8) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi:

15.9.2015 (10:30).

(..)"