W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 293152-2015

Wyświetl widok skrócony

20/08/2015    S160    Komisja Europejska - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Zbadanie możliwości rozszerzenia systemu NER300

2015/S 160-293152

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 26.6.2015, 2015/S 121-219786)

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu, CLIMA.SRD.2 — Finanse, do kontaktów: Zespół ds. Zamówień, BU 9, 01/005, 1049 Bruksela, BELGIA. E-mail: clima-tenders@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.8.2015 (16:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

4.9.2015 (10:30).

[...]

Powinno być 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

4.9.2015 (16:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

15.9.2015 (10:30).

[...]