Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 293210-2021

11/06/2021    S112

Suomi-Valtioneuvosto: Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut

2021/S 112-293210

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0245872-8
Postiosoite: PL 29
Postitoimipaikka: Valtioneuvosto
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: FI-00100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@hansel.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://minedu.fi/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=346853&tpk=a30d19c3-9818-4bc6-b3da-f25e80cc5f28
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=346853&tpk=a30d19c3-9818-4bc6-b3da-f25e80cc5f28
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushanke

Viitenumero: VN/6961/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on hankintayksikön Perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen (2021–2023) hankinta. Perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushanke on uusimpaan tieteelliseen tutkimustietoon pohjautuva perusopetuksen turvallisuuskulttuurin vahvistamiseen suunnattu hanke.

Perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen tavoitteena on vahvistaa perusopetuksen koulujen turvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria. Hankkeessa edistetään perusopetuksen kouluissa turvallisuutta sekä hyvää ja jatkuvasti kehittyvää turvallisuuskulttuuria. Hankkeen kokonaisuuden kehittämisen ja toteuttamisen tavoitteena on luoda perusopetuksen koulujen käyttöön tehokkaita kouluyhteisöjen turvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria edistäviä toimenpiteitä ja edistää niiden käyttöönottoa tutkimuksen avulla. Toimenpiteiden tulee soveltua kaikkien perusopetusta järjestävien koulujen käyttöön osaksi perustoimintoja.

Hankittava kokonaisuus koostuu kohdista I–IV. Kohta I sisältää seuraavat kolme (3) osa-aluetta; osa-alue 1: Perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuuria edistävien toimenpiteiden tutkiminen, osa-alue 2: Perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja osa-alue 3: Perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuurin levittämisen ja vakiinnuttamisen suunnitelman toteutus (optio mahdolliseksi jatkohankkeeksi 4/2023–4/2024). Kohta II sisältää hankkeen resurssoinnin ja toteutukseen osallistuvien vastuut ja työnjaon. Kohta III sisältää viestinnän hankkeen toimista sekä tulosten valtakunnallisesta tiedottamisesta. Kohta IV sisältää kehittämis- ja tutkimushankkeen seurannan ja raportoinnin. Edellä mainitut kohdat on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

Hankinnan kohde on kokonaisuudessaan kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73300000 Tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelu ja toteutus
73200000 Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut
79311100 Tutkimusten suunnittelupalvelut
79311200 Tutkimusten suorittamispalvelut
79311300 Tutkimusten analysointipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta esitetään tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 15/09/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: kyllä
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisähankintamahdollisuudet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 6 Sopimusmalli.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tavoitteena on, että sopimus tulee voimaan 15.9.2021 mennessä. Sopimuksen voimaantuloa ja sopimuskautta koskevat ehdot on esitetty tarkemmin sopimusmallissa tarjouspyynnön liitteessä 6 Sopimusmalli.

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 09/08/2021
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 09/08/2021
Paikallinen aika: 12:05
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamisen määräaika on arvio. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
08/06/2021