Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

Just nu har vi problem med buggar som påverkar hur eForms-meddelanden visas. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden hittar du information och vägledning på vår sida om problemet.

Använder du TED-data? Anmäl dig till vår workshop den 14 december 2023.

Byggentreprenader - 293279-2023

17/05/2023    S95

Sverige-Stockholm: Byggnation av högstadie- och gymnasieskola

2023/S 095-293279

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB)
Nationellt registreringsnummer: 556034-8970
Postadress: Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB) Box 47311
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 100 74
Land: Sverige
Kontaktperson: Patrik Helander
E-post: patrik.helander@sisab.se
Telefon: +46 850846062
Internetadress(er):
Allmän adress: https://sisab.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=53879
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=53879
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/stockholm/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ny Gymnasieskola Slakthusområdet

Referensnummer: SISAB 2023/181
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45214220 Byggnation av högstadie- och gymnasieskola
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Nybyggnad om totalt ca 7 600 m2 BTA.

• 5 våningsplan ovan mark med indraget översta plan, samt källarplan med bl. a 2 st. skyddsrum och utrymmen för teknik.

• Källarvåningen är platsgjuten stomme i betong.

• Övriga plan är stommen prefabricerade betongelement

• Typ av verksamhet: utbildningslokaler + tillagningskök + Café

• Miljöbyggnad 3.2 nivå Guld.

• Höga krav ställs på samordning av egna entreprenadarbeten med Stadens (Exploateringskontoret, Trafikkontoret) arbeten inom området, gäller även samordning med andra ledningsägare.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 250 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45214200 Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
45214220 Byggnation av högstadie- och gymnasieskola
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE1 Östra Sverige
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Nybyggnad om totalt ca 7 600 m2 BTA.

• 5 våningsplan ovan mark med indraget översta plan, samt källarplan med bl. a 2 st. skyddsrum och utrymmen för teknik.

• Källarvåningen är platsgjuten stomme i betong.

• Övriga plan är stommen prefabricerade betongelement

• Typ av verksamhet: utbildningslokaler + tillagningskök + Café

• Miljöbyggnad 3.2 nivå Guld.

• Höga krav ställs på samordning av egna entreprenadarbeten med Stadens (Exploateringskontoret, Trafikkontoret) arbeten inom området, gäller även samordning med andra ledningsägare.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 250 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2023
Slut: 27/02/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Framgår av upphandlingsdokumenten.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/06/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 20/10/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 29/06/2023
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/05/2023