Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 293317-2022

01/06/2022    S105

Česko-Hradec Králové: Zdvihací a manipulační zařízení a jejich díly

2022/S 105-293317

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 098-268409)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
Národní identifikační číslo: 42196451
Poštovní adresa: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 500 08
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. František Hloušek
E-mail: zakazky@lesycr.cz
Tel.: +420 956999245
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.lesycr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://eveza.cz/profil-zadavatele/lesy-ceske-republiky-sp/17

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Ramena výložníku včetně nosné konzole a ochrany podvozku

Spisové číslo: 099/2022/041
II.1.2)Hlavní kód CPV
42400000 Zdvihací a manipulační zařízení a jejich díly
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 5 ks nových ramen výložníků včetně nosných konzolí a ochrany podvozku určených pro montáž na kolové traktory zadavatele a to včetně jejich montáže. Blíže viz zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27/05/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 098-268409

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Namísto:
Datum: 17/06/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 28/06/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Namísto:
Datum: 17/06/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 28/06/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Prodloužení lhůty na základě vysvětlení č. 1