The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 293670-2021

11/06/2021    S112

Suomi-Valtioneuvosto: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2021/S 112-293670

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Työ- ja elinkeinoministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2160307-0
Postiosoite: PL 32
Postitoimipaikka: Valtioneuvosto
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: FI-00023
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@tem.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.tem.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Työ- ja elinkeinoministeriö – IT-konsultointi 2021–2025 (DPS) – DPS:n sisäinen kilpailutus – TUKI2014- ja Yrtti2-järjestelmien kehittämis- ja ylläpitohanke

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Työ- ja elinkeinoministeriö toteutti IT-konsultointi 2021–2025 (DPS) dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen koskien TUKI2014- ja Yrtti2-järjestelmien ylläpidon ja jatkokehityksen hankintaa.

Tämä hankinta on tehty Hansel Oy:n perustaman dynaamisen hankintajärjestelmän IT-konsultointi 2021–2025 DPS:n sisäisenä kilpailutuksena.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 1 611 600.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Työ- ja elinkeinoministeriö toteutti IT-konsultointi 2021–2025 (DPS) dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen koskien TUKI2014- ja Yrtti2-järjestelmien ylläpidon ja jatkokehityksen hankintaa.

Kilpailutus koski sopimuskautta. Toimeksiannoista sovitaan sopimuskauden aikana.

Hankinnan arvo on ilmoitettu varsinaisen sopimuskauden osalta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laadullinen vertailuperuste 1: Asiantuntijoiden kokemus ja/tai osaaminen / Painotus: 50
Hinta - Painotus: 50
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksiköllä on mahdollisuus jatkaa sopimuskautta enintään 48 kuukautta. Hankintayksikkö ilmoittaa optiokauden käyttöönotosta toimittajalle viimeistään kolmen (3) vuoden kuluessa hankintasopimuksen allekirjoituksesta.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Työ- ja elinkeinoministeriö – IT-konsultointi 2021–2025 (DPS) – DPS:n sisäinen kilpailutus – TUKI2014- ja Yrtti2-järjestelmien kehittämis- ja ylläpitohanke

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
02/06/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: CGI Suomi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0357502-9
Postiosoite: PL 38, Karvaamokuja 2
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: FI-00381
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 611 600.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
07/06/2021