Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 293742-2019

25/06/2019    S120    Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Monitorok

2019/S 120-293742

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló utca 33–35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kárpáti Zoltán
E-mail: zoltan.karpati@hungarocontrol.hu
Telefon: +36 12934224
Fax: +36 12934036

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungarocontrol.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

4K x 2K monitorok beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000052182019
II.1.2)Fő CPV-kód
33195100
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Adásvételi szerződés.

Tárgya: 6 db 4K x 2K méretű LCD monitor beszerzése légiforgalom irányítás számára és szimulációs célokra.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 63 200.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33195100
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

1185 Budapest, Igló utca 33-35

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

ANS-III irányítói 4K x 2K monitorok beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Ajánlattevő feladata 6 db 4K x 2K méretű, LCD monitor legyártása, lepróbálása, csomagolása, leszállítása és az oktatás megtartása.

Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásban teljesen azonos, 6 db terméket kell megajánlania, azaz nem lehetséges az igényelt mennyiséget két vagy több típusú, gyártmányú stb. termékkel lefedni.

Ajánlattevőnek a szállítandó berendezésekhez angol és/vagy magyar nyelvű üzembentartói és végfelhasználói kézikönyvet/leírást kell biztosítania.

A beszerzés tárgyát képező monitorok részletes paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Visszatükröződés mértéke / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Videobemenet (db, min. 1) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (a kötelező 24 hónap jótálláson felüli többletmegajánlás) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Maximális fényerő / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Felvett teljesítmény készenléti (stand-by) állapotban (W) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Kontraszt / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

2 db monitor az alapmennyiségre vonatkozóan az ajánlati felhívásban és dokumentumokban meghatározott paramétereknek megfelelően, melynek beszerzéséről az ajánlatkérő az eljárás eredményének kihirdetésével egyidejűleg ad tájékoztatást a rendelkezésre álló forrás mértékére tekintettel és annak megfelelően

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 028-061858
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

4K x 2K monitorok beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EIZO Technologies GmbH
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_41416101
Postai cím: Bürgermeister-Seidl-Str. 8
Város: Wolfratshausen
NUTS-kód: DE216
Postai irányítószám: 82515
Ország: Németország
E-mail: peter.kundmann@eizo.com
Telefon: +49 817134920
Fax: +49 8171349216
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 56 074.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 63 200.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő adószáma: DE262851281

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A kérelem benyújtására 15 nap áll rendelkezésre, mely határidő a jogsértés tudomásra jutásától számítódik. Amennyiben a kérelmező az ajánlatkérő döntését találja jogsértőnek, tíz nap határidőt ad a törvény. Azonban figyelni kell a végső határidőre is, ugyanis a jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl már nem lehet kérelmet előterjeszteni. A fentiektől szűkebb határidőt állapít meg a törvény azokra az esetekre, amikor a felhívás, dokumentáció vagy ezek módosítása miatt kíván valaki eljárást kezdeményezni, mivel ekkor az ajánlati, illetve részvételi határidő lejárta előtti ötödik nap a végső határidő.

Ajánlatkérő a Kbt. 19. §-ára tekintettel kívánja a Kbt. Második Része szerinti eljárást lefolytatni.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/06/2019