Szolgáltatások - 293776-2016

25/08/2016    S163

Magyarország-Budapest: Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság

2016/S 163-293776

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK22423
Postai cím: Kossuth Lajos tér 2–4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Rudolf, Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18962878
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.nkoh.kormany.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK22423
Postai cím: Garibaldi utca 2. IV. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Rudolf, Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18962878
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK22423
Postai cím: Garibaldi utca 2. IV. emelet 434. szoba
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Rudolf, Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály
Telefon: +36 18962878
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti kormányzati kommunikációs feladatok ellátása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára.

II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára, a rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79311200 Közvélemény-kutatás elvégzésével kapcsolatos szolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
92112000 Mozifilm- és videofilmgyártással kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-kód: HUZ EXTRA-REGIO
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe, de adott esetben más országok is.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét munkára vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igény felmerülésétől függ. Az elvégzendő feladatok köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed kutatási feladatok, stratégiai tervezés és tanácsadás, grafikai tervezés, integrált reklámügynökségi szolgáltatások, PR ügynökségi szolgáltatások, online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások, valamennyi kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat kiemelten a film- és videó anyag gyártás, a nyomtatási anyagok, nyomdai tevékenység, a fotózás, a promóciós eszközök gyártása, szállítás, médiatervezés és vásárlás, valamint rendezvényszervezési feladatok ellátására.

A megkötendő keretmegállapodás érvényessége alatt a nyertes ajánlattevő nem csak elvégezni köteles az egyedi szerződések szerinti munkákat, hanem ezen túlmenően az ajánlatkérővel fennálló hosszú távú kapcsolat során, folyamatosan annak rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, nem ütemezhető mennyiséggel és időtartammal megvalósítandó egyedi munkák teljesítésének vonatkozásában. A megkötendő keretmegállapodás érvényessége alatt előfordulhat, hogy szerződés szerinti megrendelő egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie a nyertes ajánlattevőnek, így a párhuzamos munkavégzés, több egyedi ajánlat egyidejű benyújtása és/vagy a különböző munkák összehangolása, egyidejű lebonyolítása elvárás, ennek hiányában az ajánlatkérő egyidejűleg fellépő több beszerzési igényét nem lehetne rugalmasan módon, kellő időben (intézkedési késedelem nélkül) kielégíteni. (A keretmegállapodás alkalmazására 1 100 szervezet köteles, illetve jogosult, így az az alapján megkötendő egyedi szerződések száma a szerződés érvényessége alatt várhatóan legalább 250–300 db lesz.) Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevővel szemben a fokozott rendelkezésre állás a megkötendő keretmegállapodás érvényességi ideje alatt, elvárás. Az egyedi szerződések átlagértéke legalább a nettó 5 000 000 HUF-ot jellemzően meg fogja haladni, azaz minimálisként megjelölt átlagérték többszörösét is kiteheti.

A megkötendő keretmegállapodás érvényessége alatt a nyertes ajánlattevő a tevékenysége ellátása során a birtokába kerülő adatok, különösen a személyes és a társadalmilag/politikailag érzékeny adatok védelmét a nyilvánosságra kerülés, illetve a módosítás ellen is biztosítani köteles. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevővel szemben a megfelelő információvédelmi rendszer és a megfelelő műszaki-technikai háttér fenntartása elvárás.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi az előzetes minőségtervezés, a feladatok ellátása közbeni folyamatos minőség-ellenőrzés és dokumentálás is.

A II.2.5) ponthoz tartozóan:

Minőségi kritérium – Név: 49. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3.

Minőségi kritérium – Név: 50. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (nem európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3.

Minőségi kritérium – Név: 51. Mintafeladat / Súlyszám: 160.

Minőségi kritérium – Név: 52. Szociális szempont – Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 12.

Minőségi kritérium – Név: 53. Szociális szempont – Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók teljesítéshez szükséges készségekre vonatkozó képzése (fő) / Súlyszám: 12.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 29. Médiavásárlás (megyei napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 21
Minőségi kritérium - Név: 30. Médiavásárlás (megyei napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 31. Médiavásárlás (országos napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: 32. Médiavásárlás (országos napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 33. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: 34. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 35. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 16
Minőségi kritérium - Név: 36. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 37. Médiavásárlás (online, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 16
Minőségi kritérium - Név: 38. Médiavásárlás (online, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 39. Médiavásárlás (rádió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 16
Minőségi kritérium - Név: 40. Médiavásárlás (rádió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 41. Médiavásárlás (televízió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 21
Minőségi kritérium - Név: 42. Médiavásárlás (televízió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 43. Médiavásárlás (egyéb médiafelület, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 11
Minőségi kritérium - Név: 44. Médiavásárlás (egyéb médiafelület, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 45. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 46. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 47. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (nem európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 48. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 362
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretmegállapodás időtartama legfeljebb 2 alkalommal meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre. Különálló keretmegállapodások esetén egy konkrét feladatra irányuló, több megállapodást érintő egyedi szerződés megkötése műszakilag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, az a megrendelő érdekeit veszélyeztetné. Ezért nem biztosított a részajánlattétel lehetősége.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének vagy az 63. § (1) bekezdésének hatálya alatt áll.

Igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor,a Kormányrendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Kormányrendelet 3–4. és 6. §-aszerint kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8–14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtására is köteles.

Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz

a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt vagy

b) nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal, amennyiben ilyen előírás létezik.

Igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor, a Kormányrendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Kormányrendelet 3. és 5–6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további – alábbiakban meghatározott – igazolásokat is benyújtja:

a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján, egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el;

b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani;

c) amennyiben ilyen előírás létezik, a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 3. § és 5–6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további – alábbiakban meghatározott – igazolásokat is benyújtja.

P/1 A felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (kommunikációs és kapcsolódó tevékenységek ellátása) megvalósításából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja az 1 000 000 000 HUF-ot.

P/2 A cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző három üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (kommunikációs és kapcsolódó tevékenységek ellátása) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/3 Az igazolás benyújtásakor érvényes szakmai felelősségbiztosítás fennállását igazoló kötvény másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását.

A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból amennyiben:

P/1 az üzemi/üzleti eredménye a felhívás feladását megelőző három üzleti év tekintetében több mint egy évben negatív volt;

P/2 a felhívás feladását megelőző három üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (kommunikációs és kapcsolódó tevékenységek ellátása) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el vagy haladja meg az 1 000 000 000 HUF-ot;

P/3 nem rendelkezik legalább 100 000 000 HUF/év és legalább 20 000 000 HUF/káresemény értékű, kommunikációs és kapcsolódó tevékenységek ellátására vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.

III.1.3) ponthoz tartozóan: alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:

M/2 nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

a) legalább 1 fő vezető stratégiai tervezővel, aki:

— felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és

— legalább 3 éves kommunikációs stratégia készítési vagy kommunikációs kampányok kidolgozásában szerzett tapasztalattal rendelkezik és

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben részt vett legalább 3 db olyan munkában, amely magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos esemény kommunikációjával kapcsolatos stratégia tervezési tevékenységet tartalmazott;

b) legalább 1 fő vezető szövegíró szakemberrel, aki:

— felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben részt vett legalább 3 db olyan munkában, amely magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos esemény kommunikációjával kapcsolatos közérdekű témájú szövegek vagy sajtóközlemények írására irányuló tevékenységet tartalmazott;

c) legalább 1 fő vezető médiatervező/vásárló szakemberrel, aki:

— felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és

— legalább 3 éves kommunikációs ügynökségi szakmai tapasztalattal rendelkezik és

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben részt vett legalább 3 db olyan munkában, amely magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos esemény kommunikációjával kapcsolatos médiatervezési és vásárlási tevékenységet tartalmazott;

d) legalább 1 fő vezető kutató szakemberrel, aki:

— felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és

— legalább 3 éves közvélemény kutatási szakmai tapasztalattal rendelkezik;

e) legalább 1 fő vezető grafikus szakemberrel, aki:

— felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és

— legalább 3 éves arculattervezési és kiadványtervezési szakmai tapasztalattal rendelkezik;

f) legalább 1 fő minőségbiztosítási vezető szakemberrel, aki felsőfokú minőségbiztosítási, minőségirányítási, minőségügyi vagy minőségmenedzsment vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 3. és 5–6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további – alábbiakban meghatározott – igazolásokat is benyújtja:

M/1 a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásainak igazolását;

M/2 azoknak a szakembereknek a felsoroló megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, és akikkel az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő meg kíván felelni, feltüntetve, illetve csatolva az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására e szakemberek önéletrajzát és valamennyi szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetükben a személyes teljesítésüket kizáró körülmény nem áll fenn.

Az M/1 igazolásnak és az M/2 önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak ajánlattevő megfelel;

M/3 az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó – a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, független szervezet által tanúsított – érvényes tanúsítványa másolatát, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait, ha az ajánlattevőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége a tanúsítványt az ajánlattételi határidő lejártáig megszerezni, feltéve, hogy az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak;

M/4 a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség (adatbázisok és engedélyek) megnevezését és leírását, továbbá csatolja a rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyítékokat.

A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:

M/1

(a) nem igazolja a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, legalább nettó 20 000 000 HUF értékű szerződésekből származó, olyan kommunikációs szolgáltatások nyújtását, amelyek keretében:

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében kutatási feladatok ellátására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott és

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében stratégiai tervezési és tanácsadási feladatok ellátására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott és

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében grafikai tervezési feladatok ellátására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott és

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében integrált reklámügynökségi szolgáltatások nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott és

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében PR ügynökségi szolgáltatások nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott és

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások nyújtására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott és

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat ellátására is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott és

— sor került, legalább 2 db szerződés esetében médiatervezésre és vásárlásra is, amely szerződések közül legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódott;

(b) nem igazolja olyan, a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, kommunikációs szolgáltatás nyújtására irányuló, legalább 6 hónapos időtartamú keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés alapján megkötött, legalább 30 db, egyenként legalább nettó 5 000 000 HUF-ot elérő, egyedi szerződés szerződésszerű teljesítését, amelyek keretében összességében sor került:

— kutatási feladatok ellátására és

— stratégiai tervezési és tanácsadási feladatok ellátására és

— grafikai tervezési feladatok ellátására és

— integrált reklámügynökségi szolgáltatások nyújtására és

— PR ügynökségi szolgáltatások nyújtására és

— online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások nyújtására és

— kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat ellátására és

— médiatervezésre és vásárlásra is;

M/3 nem rendelkezik bevezetett ISO 9001 szerinti, legalább kommunikációs kampány tervezésére és kivitelezésére, médiatervezésre és vásárlásra is kiterjedő minőségbiztosítási rendszerrel;

M/4 nem rendelkezik a teljesítéshez legalább az alábbi vagy azzal funkcionálisan egyenértékű eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:

a) AGB Nielsen Arianna médiaelemző szoftver, valamint a hozzá tartozó nézettségi és reklám adatbázisok és

b) Gemius Audiance online közönségmérés, valamint a hozzá tartozó Explorer elemző és tervező szoftver és adatbázis és

c) Outdoor Full Power közterületi tervező és optimalizáló szoftver és adatbázis és

d) TGI szoftver és adatbázis és

e) Rádióhallgatottsági kutatási szoftver és adatbázis.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A nyertes ajánlattevővel szemben a szerződés teljesítéssel összefüggésben elvárás:

— a minőségbiztosítási és információvédelmi irányítási rendszerek alkalmazása,

— a hátrányos helyzetű és a fiatal munkavállalók teljesítésbe történő bevonása.

Az ellenérték megfizetésére a szabályszerűen kiállított számla szerződés szerinti megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (2), (5) és (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. §-ban foglaltakat is. Az ellenszolgáltatás teljesítésére, a szerződést biztosító mellékötelezettségekre és a teljesítési biztosítékra vonatkozó részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 114-202400
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/09/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/09/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Nemzeti Kommunikációs Hivatal, 1054 Budapest, Garibaldi utca 2. IV. emelet 407. szoba.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő, a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott eset kivételével, hiánypótlási lehetőséget biztosít.

2. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)–b) pontja szerinti nyilatkozatot.

3. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a Közbeszerzési Hatóság honlapján szereplő minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

4. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékhoz köti. Az ajánlati biztosíték összege 25 millió forint. A befizetés helyét, az igazolás módját a dokumentáció tartalmazza.

5. Ajánlatkérő Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli az ajánlatokat.

Az ár (nettó HUF) az alábbiak szerint kerül értékelésre:

1. Szakemberek óradíjai / Súlysz.: 18;

2. Grafikai tervezés / Súlysz.: 23;

3. Gyártás (dekorációs és marketing eszközök) / Súlysz.: 9;

4. Gyártás (reklámajándékok – irodaszer) / Súlysz.: 1;

5. Gyártás (reklámajándékok – technológia) / Súlysz.: 1;

6. Gyártás (reklámajándékok – utazás) / Súlysz.: 1;

7. Gyártás (reklámajándékok – otthon) / Súlysz.: 1;

8. Gyártás (reklámajándékok – szabadidő) / Súlysz.: 1;

9. Gyártás (reklámajándékok – egészség) / Súlysz.: 1;

10. Gyártás (reklámajándékok – játékok) / Súlysz.: 1;

11. Gyártás (reklámajándékok – szerszámok) / Súlysz.: 1;

12. Gyártás (reklámajándékok – ruházat) / Súlysz.: 1;

13. Gyártás (fotózás) / Súlysz.: 9;

14. Gyártás (rádió) / Súlysz.: 11;

15. Gyártás (filmek) / Súlysz.: 16;

16. Gyártás (utazás és szállítás) / Súlysz.: 9;

17. Gyártás (nyomdai szolgáltatások) / Súlysz.: 16;

18. Integrált reklámügynöki szolgáltatások / Súlysz.: 56;

19. Integrált reklámügynöki tevékenység (online kommunikáció) / Súlysz.: 34;

20. Kutatási feladatok / Súlysz.: 48;

21. PR ügynöki szolgáltatás / Súlysz.: 50;

22. Stratégiai tervezés és tanácsadás / Súlysz.: 23;

23. Rendezvényszervezés (helyszín, színpad) / Súlysz.: 5;

24. Rendezvényszervezés (technika) / Súlysz.: 5;

25. Rendezvényszervezés (bútorzat, dekoráció) / Súlysz.: 5;

26. Rendezvényszervezés (catering) / Súlysz.: 6;

27. Rendezvényszervezés (programok) / Súlysz.: 5;

28. Rendezvényszervezés (előadók) / Súlysz.: 5.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 1–10 pont.

Ajánlatkérő az 1–28. részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A 1.ba) pont szerint pontozza, az 51. részszempontra adott ajánlati elemeket a III.B pont szerint értékeli, majd a pontkiosztás tekintetében III.A 1.bb) pont szerint jár el. Ajánlatkérő a 29–50. és az 52–53. értékelési részszempont esetében a részszempontokra adott ajánlati elemeket a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A 1.bb) pont szerint pontozza.

Az 52. és 53. értékelési részszempont tekintetében a vállalás nem lehet kevesebb 3 főnél. Az 52., illetve 53. értékelési részszemponttal összefüggésben ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy azon ajánlatokat, amelyek esetében a vállalás meghaladja a 12 főt, teljesíthetetlen kötelezettségvállalást tartalmazónak ítéli, míg az így meghatározott mérték ötven százalékát elérő vagy meghaladó, illetve az előzőekben minimumként meghatározott mértéket el nem érő megajánlást tartalmazó ajánlat esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint jár el. A 29–50. értékelési részszempont tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti szinteket, valamint az értékelési módszer részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

6. A keretmegállapodás szerinti egyes beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontjának alkalmazásával, verseny újranyitásával kerül sor.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdés alkalmazási jogát kiköti.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés alkalmazási jogát kiköti. A lehetséges tárgyak, a beszerzés feltételei megegyeznek a tárgyi eljárásban foglaltakkal.

9. A IV.2.6) pont 60 napot jelent.

10. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a dokumentációban foglaltakkal együttesen értelmezendőek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/08/2016