Leveringen - 293974-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Motorvoertuigen

2019/S 120-293974

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 111-271216)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24, 26
Wrocław
53-333
Polen
Contactpersoon: Monika Kamińska
Telefoon: +48 713652456
E-mail: monika.kaminska4@mf.gov.pl
Fax: +48 713652782
NUTS-code: PL51

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa samochodów dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce

Referentienummer: 0201-ILZ.260.15.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce.

2. Zamówienie zostało podzielone na 18 części.

3. Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-271216

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ oraz Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Te lezen:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - po zmianach - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Te lezen:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - po zmianach - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Te lezen:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - po zmianach - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Te lezen:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - po zmianach - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Te lezen:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - po zmianach - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Te lezen:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - po zmianach - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Te lezen:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - po zmianach - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 8
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Te lezen:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - po zmianach - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 9
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Te lezen:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - po zmianach - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 10
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Te lezen:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - po zmianach - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 11
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Te lezen:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - po zmianach - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 12
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Te lezen:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - po zmianach - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 13
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Te lezen:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - po zmianach - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 14
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Te lezen:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - po zmianach - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 15
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Te lezen:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - po zmianach - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 16
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Te lezen:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - po zmianach - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 17
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Te lezen:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - po zmianach - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 18
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Te lezen:

Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - po zmianach - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 01/09/2019
Te lezen:
Datum: 05/09/2019
Afdelingsnummer: II.1.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Krótki opis
In plaats van:

3. Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Te lezen:

3. Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno-technicznej - po zmianach stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 04/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 04/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: