Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 294210-2014

Näytä suppea näkymä

29/08/2014    S165

Belgia-Bryssel: Euroopan laajakaistaportaali (EBP) – SMART 2014/0015

2014/S 165-294210

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan komissio, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto, linja B: sähköiset viestintäverkot ja -palvelut, yksikkö B5: laajakaista
Postiosoite: BU33 02/035
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Vastaanottaja: Anna Krzyzanowska
Sähköpostiosoite: cnect-bos@ec.europa.eu

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Hankkijaprofiilin osoite: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=408

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
Muu: viestintäverkot, sisällöt ja teknologia.
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Sopimukselle annettu nimi
Euroopan laajakaistaportaali (EBP) – SMART 2014/0015
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 11: Liikkeenjohdon konsulttipalvelut [6] ja niihin liittyvät palvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: sopimusosapuolen toimitilat.

NUTS-koodi DE300 Berlin

II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
II.1.4)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Tämän toimen tavoitteena on tuottaa uudelleen ja optimoida joitakin vanhan Euroopan laajakaistaportaalin oleellisimmista toiminnoista, jotka liittyvät perustason poliittiseen tietämykseen ja laajakaistoja koskevien hyvien käytäntöjen levittämiseen. Tämä toteutetaan perustamalla uusi laajakaistaportaali laajakaistoihin liittyvien teknisten, taloudellisten ja hallinnollisten perustietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi. Lisäksi tietoa keräämällä tuotetaan sisältöä hyviä käytäntöjä koskevia esimerkkejä sisältävää uutta laajakaistaportaalia varten. Tiedon kerääminen voidaan suorittaa myös alan hyvien käytäntöjen määrittämistä koskevalla kilpailulla (esimerkiksi paras innovatiivinen rahoitus, paras kustannusten vähennys, paras sosioekonominen vaikutus jne.). Tätä toimea varten tarvitaan joitakin asiantuntijoita käynnistämään hanke-ehdotusten keräämisprosessi (mukaan luettuina valitseminen ja arviointi), jonka perusteella valitaan EU:n parhaat laajakaistahankkeet digitaalistrategiaa käsittelevien yleiskokouksien aikana vuonna 2015. Uuden Euroopan laajakaistaportaalin rakenne perustuu sellaisten paikallisten sidosryhmien alhaalta ylöspäin suuntautuvaan osallistumiseen, jotka ovat mukana paikallisten ja alueellisten laajakaistoja koskevien aloitteiden kehittämisessä ja jotka osallistuvat rajallisesti EU:n tason toimintaan. Koska portaalin kohderyhmään sisältyvät paitsi tavalliset, laajakaistoista kiinnostuneet kansalaiset, myös ammattivirkamiehet, poliitikot, kansalaisjärjestöt ja televiestintäyritysten edustajat, portaalin kielen on oltava luonteeltaan käytännönläheistä, ja siinä on keskityttävä olennaiseen. Lisäksi portaalin kaikkien tasojen sommittelun ja visuaalisen suunnitelman on oltava miellyttäviä, ja niiden tukena on käytettävä asiaankuuluvia kuvia.
II.1.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

73200000 Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut, 72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

II.1.6)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
II.2)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
Arvo: 99 922,50 EUR
Ilman alv:tä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon
1. Vaaditun tehtävän ymmärtäminen. Painotus 30
2. Tarjouksen tekninen laatu. Painotus 50
3. Työn organisointi. Painotus 20
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa on käytetty: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero
SMART 2014/0015.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin

Ennakkotietoilmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2013/S 252-441252 , 31.12.2013

Hankintailmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2014/S 74-127002 , 15.4.2014

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 30-CE-0652892/00-16
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
10.7.2014
V.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 1
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Virallinen nimi: atene KOM GmbH
Postiosoite: Georgenstraße 24
Postitoimipaikka: Berliini
Postinumero: 10117
Maa: Saksa
Sähköpostiosoite: info@atenekom.eu
Puhelin: +49 3060989900
Faksi: +49 30609899099
Internet-osoite: http://www.atenekom.eu

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
Sopimuksen lopullinen kokonaisarvo:
Arvo: 99 922,50 EUR
Ilman alv:tä
Jos vuosi- tai kuukausikohtainen arvo:
Kuukausien lukumäärä: 19
V.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa: kyllä
Hankintasopimuksen arvo tai osuus, joka teetetään todennäköisesti alihankintana kolmansilla:
Osuus: 3,79 %

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Viittaus hankkeeseen (hankkeisiin) ja/tai ohjelmaan (ohjelmiin): sähköisen viestinnän politiikka.
VI.2)Lisätiedot:
VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
VI.3.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.
VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta

Virallinen nimi: Euroopan komissio, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto, linja B: sähköiset viestintäverkot ja -palvelut, yksikkö B5: laajakaista
Postiosoite: BU33 02/035
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: cnect-b05@ec.europa.eu
Internet-osoite: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.8.2014