Servizi - 294223-2015

Mostra versione ridotta

20/08/2015    S160

Repubblica ceca-České Budějovice: Servizi di lavorazione boschiva

2015/S 160-294223

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

Direttiva 2004/17/CE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: E.ON Distribuce, a.s.
Numero di identificazione nazionale: 28085400
Indirizzo postale: F. A. Gerstnera 2151/6
Città: České Budějovice
Codice postale: 370 49
Paese: Cechia
Persona di contatto: RTS, a.s., divize Veřejných zakázek
All'attenzione di: Roman Hlaváč
Posta elettronica: roman.hlavac@rts.cz
Telefono: +420 545120289
Fax: +420 545120210

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.eon-distribuce.cz

Indirizzo del profilo di committente: https://www.stavebnionline.cz/profil/eon-distribuce

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Denominazione ufficiale: RTS, a.s.
Numero di identificazione nazionale: 25533843
Indirizzo postale: Lazaretní 13/4038
Città: Brno-Židenice
Codice postale: 615 00
Paese: Cechia
All'attenzione di: Roman Hlaváč
Posta elettronica: roman.hlavac@rts.cz
Telefono: +420 545120289
Fax: +420 545120210

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Denominazione ufficiale: RTS, a.s.
Numero di identificazione nazionale: 25533843
Indirizzo postale: Lazaretní 13/4038
Città: Brno-Židenice
Codice postale: 615 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: divize veřejných zakázek
All'attenzione di: Lili Petkovičová
Telefono: +420 545120246

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Denominazione ufficiale: RTS, a.s.
Numero di identificazione nazionale: 25533843
Indirizzo postale: Lazaretní 13/4038
Città: Brno-Židenice
Codice postale: 615 00
Paese: Cechia
All'attenzione di: Ing. Ludmila Horková
Telefono: +420 545120248
Fax: +420 545120210

I.2)Principali settori di attività
Elettricità
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podél DS pro 5 oblastí.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Jihomoravský a Jihočeský kraj.

Codice NUTS CZ064 Jihomoravský kraj,CZ031 Jihočeský kraj

II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Plánovaným výsledkem zadání veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 5 částí veřejné zakázky, je uzavření pěti samostatných smluv o dílo (dále také „smlouvy“) na zajištění služeb pro každý z pěti regionů, odpovídajících jednotlivým částem veřejné zakázky. Předmětem poskytovaných služeb bude odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně likvidace odstraněného klestu, zbytků po těžbě a travního odpadu touto činností vzniklého a další související služby. Předmět veřejné zakázky se vztahuje na veškeré porosty nacházející se v ochranných pásmech distribučních zařízení provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., a to v rámci vedení 110 kV (vedení VVN), vedení 1–35 kV (vedení VN) a v blízkosti nebo podél vedení do 1 000 V (vedení NN), vyjma objektů rozvoden 110 kV, transformoven 110/22 kV, spínacích stanic a elektrických stanic 22 kV provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., které jsou oploceny a současně zajištěny elektronickým zabezpečením proti vniknutí neoprávněných osob. Za podmínek, které jsou definovány v zadávací dokumentaci, jsou předmětem veřejné zakázky i porosty mimo ochranná pásma. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

77210000 Servizi di lavorazione boschiva

II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8)Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Poskytování služeb dle bodu II.1.5) bude sjednáno na dobu neurčitou a předpokládaná hodnota je stanovena za 48 měsíců poskytování služeb (celkem za všechny části veřejné zakázky; tj. za 5 částí).
Valore stimato, IVA esclusa: 163 200 000 CZK
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 1.1.2016

Informazioni sui lotti

Lotto n.: 1 Denominazione: Region 1 – Brno
1)Breve descrizione:
Předmětem poskytovaných služeb bude odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně likvidace odstraněného klestu, zbytků po těžbě a travního odpadu touto činností vzniklého a další související služby. Předmět veřejné zakázky se vztahuje na veškeré porosty nacházející se v ochranných pásmech distribučních zařízení provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., a to v rámci vedení 110 kV (vedení VVN), vedení 1–35 kV (vedení VN) a v blízkosti nebo podél vedení do 1 000 V (vedení NN), vyjma objektů rozvoden 110 kV, transformoven 110/22 kV, spínacích stanic a elektrických stanic 22 kV provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., které jsou oploceny a současně zajištěny elektronickým zabezpečením proti vniknutí neoprávněných osob. Za podmínek, které jsou dále definovány v zadávací dokumentaci, jsou předmětem veřejné zakázky i porosty mimo ochranná pásma. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

77210000 Servizi di lavorazione boschiva

3)Quantitativo o entità:
Poskytování služeb dle bodu 1) bude sjednáno na dobu neurčitou a předpokládaná hodnota je stanovena za 48 měsíců poskytování služeb.
Valore stimato, IVA esclusa: 15 600 000 CZK
4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 1.1.2016
5)Ulteriori informazioni sui lotti:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Výše jistoty je stanovena pro tuto část veřejné zakázky na částku: 290 000 CZK.
Lotto n.: 2 Denominazione: Region 5 – Jindřichův Hradec
1)Breve descrizione:
Předmětem poskytovaných služeb bude odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně likvidace odstraněného klestu, zbytků po těžbě a travního odpadu touto činností vzniklého a další související služby. Předmět veřejné zakázky se vztahuje na veškeré porosty nacházející se v ochranných pásmech distribučních zařízení provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., a to v rámci vedení 110 kV (vedení VVN), vedení 1–35 kV (vedení VN) a v blízkosti nebo podél vedení do 1 000 V (vedení NN), vyjma objektů rozvoden 110 kV, transformoven 110/22 kV, spínacích stanic a elektrických stanic 22 kV provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., které jsou oploceny a současně zajištěny elektronickým zabezpečením proti vniknutí neoprávněných osob. Za podmínek, které jsou dále definovány v zadávací dokumentaci, jsou předmětem veřejné zakázky i porosty mimo ochranná pásma. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

77210000 Servizi di lavorazione boschiva

3)Quantitativo o entità:
Poskytování služeb dle bodu 1) bude sjednáno na dobu neurčitou a předpokládaná hodnota je stanovena za 48 měsíců poskytování služeb.
Valore stimato, IVA esclusa: 36 800 000 CZK
4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 1.1.2016
5)Ulteriori informazioni sui lotti:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Výše jistoty je stanovena pro tuto část veřejné zakázky na částku: 650 000 CZK.
Lotto n.: 3 Denominazione: Region 7 – Otrokovice
1)Breve descrizione:
Předmětem poskytovaných služeb bude odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně likvidace odstraněného klestu, zbytků po těžbě a travního odpadu touto činností vzniklého a další související služby. Předmět veřejné zakázky se vztahuje na veškeré porosty nacházející se v ochranných pásmech distribučních zařízení provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., a to v rámci vedení 110 kV (vedení VVN), vedení 1–35 kV (vedení VN) a v blízkosti nebo podél vedení do 1 000 V (vedení NN), vyjma objektů rozvoden 110 kV, transformoven 110/22 kV, spínacích stanic a elektrických stanic 22 kV provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., které jsou oploceny a současně zajištěny elektronickým zabezpečením proti vniknutí neoprávněných osob. Za podmínek, které jsou dále definovány v zadávací dokumentaci, jsou předmětem veřejné zakázky i porosty mimo ochranná pásma. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

77210000 Servizi di lavorazione boschiva

3)Quantitativo o entità:
Poskytování služeb dle bodu 1) bude sjednáno na dobu neurčitou a předpokládaná hodnota je stanovena za 48 měsíců poskytování služeb.
Valore stimato, IVA esclusa: 60 400 000 CZK
4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 1.1.2016
5)Ulteriori informazioni sui lotti:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Výše jistoty je stanovena pro tuto část veřejné zakázky na částku: 1 000 000 CZK.
Lotto n.: 4 Denominazione: Region 9 – Prostějov
1)Breve descrizione:
Předmětem poskytovaných služeb bude odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně likvidace odstraněného klestu, zbytků po těžbě a travního odpadu touto činností vzniklého a další související služby. Předmět veřejné zakázky se vztahuje na veškeré porosty nacházející se v ochranných pásmech distribučních zařízení provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., a to v rámci vedení 110 kV (vedení VVN), vedení 1–35 kV (vedení VN) a v blízkosti nebo podél vedení do 1 000 V (vedení NN), vyjma objektů rozvoden 110 kV, transformoven 110/22 kV, spínacích stanic a elektrických stanic 22 kV provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., které jsou oploceny a současně zajištěny elektronickým zabezpečením proti vniknutí neoprávněných osob. Za podmínek, které jsou dále definovány v zadávací dokumentaci, jsou předmětem veřejné zakázky i porosty mimo ochranná pásma. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

77210000 Servizi di lavorazione boschiva

3)Quantitativo o entità:
Poskytování služeb dle bodu 1) bude sjednáno na dobu neurčitou a předpokládaná hodnota je stanovena za 48 měsíců poskytování služeb.
Valore stimato, IVA esclusa: 36 400 000 CZK
4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 1.1.2016
5)Ulteriori informazioni sui lotti:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Výše jistoty je stanovena pro tuto část veřejné zakázky na částku: 640 000 CZK.
Lotto n.: 5 Denominazione: Region 10 – Tábor
1)Breve descrizione:
Předmětem poskytovaných služeb bude odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně likvidace odstraněného klestu, zbytků po těžbě a travního odpadu touto činností vzniklého a další související služby. Předmět veřejné zakázky se vztahuje na veškeré porosty nacházející se v ochranných pásmech distribučních zařízení provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., a to v rámci vedení 110 kV (vedení VVN), vedení 1–35 kV (vedení VN) a v blízkosti nebo podél vedení do 1 000 V (vedení NN), vyjma objektů rozvoden 110 kV, transformoven 110/22 kV, spínacích stanic a elektrických stanic 22 kV provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., které jsou oploceny a současně zajištěny elektronickým zabezpečením proti vniknutí neoprávněných osob. Za podmínek, které jsou dále definovány v zadávací dokumentaci, jsou předmětem veřejné zakázky i porosty mimo ochranná pásma. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

77210000 Servizi di lavorazione boschiva

3)Quantitativo o entità:
Poskytování služeb dle bodu 1) bude sjednáno na dobu neurčitou a předpokládaná hodnota je stanovena za 48 měsíců poskytování služeb.
Valore stimato, IVA esclusa: 14 000 000 CZK
4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 1.1.2016
5)Ulteriori informazioni sui lotti:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Výše jistoty je stanovena pro tuto část veřejné zakázky na částku: 230 000 CZK.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. Jistota bude požadována pouze po dodavatelích, kteří prokáží stanoveným způsobem svoji kvalifikaci a budou zadavatelem vyzváni k podání nabídky. Výše jistoty pro příslušnou část veřejné zakázky je stanovena v příloze B tohoto formuláře.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Zadavatel neposkytuje zálohy. Ostatní platební podmínky budou uvedeny v Obchodních podmínkách zadávací dokumentace.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
III.1.4)Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Uchazeč může podat nabídku na jednu část nebo na více částí, nejvíce však může uchazeč podat nabídku na 3 částí veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu pro každou část veřejné zakázky s jiným dodavatelem, podle výhodnosti nabídek, uchazeč musí riziko, že nebude vybrán na všechny jím nabízené části započítat do své nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení nebo jakoukoli jeho část v souladu s § 84 odstavec 5) ZVZ. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení nebo jakoukoli jeho část, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Není-li dále uvedeno jinak platí ustanovení uvedená v Oznámení o zakázce shodně pro všechny části veřejné zakázky (5 částí). Zadavatel si vyhrazuje pro budoucí plnění, že část plnění veřejné zakázky spočívající v těžbě a kácení dřeva, práci s motorovou pilou a práci ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být plněna subdodavatelem.
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem podle § 53 odstavec 3) ZVZ. Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ předložením:
— písm. a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,
— písmeno b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; a to na předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor:
a) poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, nebo
b) činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov. Dodavatel je oprávněn předložit i jiné doklady prokazující jeho oprávnění k podnikání, ze kterých bude patrné, že je oprávněn vykonávat na území ČR výše specifikovanou činnost, umožňuje-li to zvláštní právní předpis.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě: nejméně 10 mil. CZK na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Údaje o celkovém obratu dodavatele zjištěného podle zvláštních právních předpisů za poslední 3 účetní období: nejméně 4 mil. CZK v každém účetním období pro celkový dosažený obrat dodavatele za poslední 3 bezprostředně předcházející uzavřené účetní období Pokud se uchazeč uchází o více částí VZ, je požadavek na minimální dosažený obrat násoben takovou hodnotou, která odpovídá počtu částí VZ, o které se uchazeč uchází. Podrobnosti viz zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech:
a) referenční služba nebo služby na odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu DS nebo obdobné infrastruktury (telekomunikace, produktovody, vodní toky, silniční komunikace, železniční koridory) o celkovém (v součtu za všechny zakázky) finančním objemu min. 9 mil. CZK bez DPH;
b) nejméně jedna zakázka na odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu DS nebo obdobné infrastruktury (telekomunikace, produktovody, vodní toky, silniční komunikace, železniční koridory) o finančním objemu min. 4 mil. CZK bez DPH v součtu za 2 roky (tj. 24 měsíců). Tato služba byla kontinuálně poskytována pro jednoho objednatele po dobu nejméně 24 měsíců v posledních 3 letech. Upozornění: Pokud některá z referenčních zakázek splňuje obě vymezené minimální úrovně kvalifikace, pak se započítává do obou kategorií. Další požadavky jsou uvedeny v bodě VI.3) Další informace.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
4652
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione)
Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
16.10.2015 - 10:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
ceco.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 120 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 16.10.2015 - 10:01

Luogo

Zasedací místnost RTS, a.s., 3 NP.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:
Další požadavky dle bodu III.2.3) Technická způsobilost: Seznamu techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci: Dodavatel musí mít pro plnění této veřejné zakázky k dispozici alespoň 6 osob s odbornou kvalifikací. Z toho alespoň:
— 2 stromolezci držitelé osvědčení o odborné způsobilosti k provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou ve smyslu Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., s délkou požadované praxe pro práci s motorovou pilou min. 2 roky a kvalifikace min. § 4 dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů,
— 4 pilaři kvalifikace min. § 4 vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, s délkou požadované praxe pro práci s motorovou pilou min. 2 roky. Pokud se uchazeč uchází o více částí VZ, je požadavek na minimální počet osob s odbornou kvalifikací násoben takovou hodnotou, která odpovídá počtu částí VZ, o které se uchazeč uchází. V takovém případě musí splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokázat pro různé části VZ různými osobami. Podrobnosti viz zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele.
Nabídky lze podat doporučeně poštou nebo osobně každý pracovní den lhůty v době od 8:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do 10:00 hod.) v sídle společnosti RTS, 2.NP, dveře č. 316.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
Posta elettronica: posta@compet.cz
Telefono: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Indirizzo internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Podmínkou pro podání návrhu na ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o domnělém porušení zákona dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy. Povinností zadavatele je rozhodnout o námitkách do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS do 10 dnů ode dne obdržení rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele (kopie ve lhůtě i zadavateli) nebo nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem, pokud zadavatel nerozhodne.
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Denominazione ufficiale: RTS, a.s.
Indirizzo postale: Lazaretní 13
Città: Brno
Codice postale: 615 00
Paese: Cechia
Posta elettronica: ales.houserek@rts.cz
Telefono: +420 545120284
Fax: +420 545120210

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
17.8.2015