Tjenesteydelser - 294242-2019

25/06/2019    S120

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 120-294242

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DR
CVR-nummer: 62786515
Postadresse: Emil Holms Kanal 20
By: Copenhagen
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 0999
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Roepstorff
E-mail: proe@dr.dk
Telefon: +45 28542227
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dr.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81416
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=243896&B=DR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=243896&B=DR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Media Business

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Digitization of 1/4" audio tapes

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

With this EU-Tender DR will digitize a large collection of ¼” audio tapes. The collection consists of estimated 152 000-188 000 tapes containing 60 000-75 000 hours of recordings; mainly published material. The project consists of barcoding, packing, transporting, digitizing and destroying the audio tapes after the digitalization. DR’s large collection of ¼" audio tapes must be digitized to preserve it as a cultural heritage. The collection consists mainly of published material. Also, DR’s archive located at TV Byen, Søborg, Denmark, needs to be vacated by 1.3.2020. In order to store the remaining DR collections at DR’s main facility at DR Byen, Copenhagen, Denmark, the ¼” audio tape collection needs to be migrated to digital format and the physical carriers discarded. This needs to be done without loss of media essence or metadata.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72310000 Databehandling
72314000 Indsamling og bearbejdning af data
72317000 Datalagring
72319000 Levering af data
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

With this EU-Tender DR will digitize a large collection of ¼” audio tapes. The collection consists of estimated 152 000-188 000 tapes containing 60 000-75 000 hours of recordings; mainly published material. The project consists of barcoding, packing, transporting, digitizing and destroying the audio tapes after the digitalization. DR’s large collection of ¼" audio tapes must be digitized to preserve it as a cultural heritage. The collection consists mainly of published material. Also, DR’s archive located at TV Byen, Søborg, Denmark, needs to be vacated by 1.3.2020. In order to store the remaining DR collections at DR’s main facility at DR Byen, Copenhagen, Denmark, the ¼” audio tape collection needs to be migrated to digital format and the physical carriers discarded. This needs to be done without loss of media essence or metadata.

— The tapes are from 1950s to 2006. It is mainly published programs within all genres. However, it also includes unpublished productions, e.g. concerts recordings,

— The tapes are from various manufacturers,

— The tapes are on reels, not cores,

— The reels are mostly 10” (app. 80 %) and 7” (app. 20 %). A small amount is 5” (<5 %),

— Each tape is held in a cardboard box. Each box may also hold paper describing the contents of the tape, small booklets, and other audio formats than a ¼" audio tape,

— The speeds of the recordings are 15” and 7½”. A small sub-collection may run at lower speed,

— Telcom noise reduction is widely used on tapes from the 1980s and forward,

— Labels on the boxes are often not well attached,

— Overall, the tapes are in good condition and recordings are of broadcast quality done by professional technicians,

— All boxes that are easily identified as other formats than ¼” tapes will be removed by DR before the packing starts. But some smaller formats are stored in ¼” audio tape boxes and are therefore not easily located.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2019
Slut: 01/10/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

DR may extend this contract with 1 year. If DR wishes to extend this contract, DR must give the Supplier notice hereof no later than 3 months before expiry of the contract.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

The tender is not suited for division. There is a need for coherence between the sorting, labelling and the successive digitization. Not dividing the contract will secure synergy between these 3 processes.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

The Tenderer’s references from other projects or subcontractors to prove technical capacity:

The references must describe minimum one and maximum 3 digitalization projects conducted by the Tenderer in the period from 1.1.2016 to 1.1.2019.

It is not a requirement, that a project was started and/or completed during the time period, but the project must have been in operation for at least one year during the period stated above. This means projects initiated prior to the period and projects completed after the end of the period can be included, if they have had a duration of at least one year during the period stated above.

The references must document relevant experience with:

— Digitization of at least 30 000 audiovisual tapes in one project,

— Digitization of 1/4” audio tapes.

The references must be described in the ESPD and cannot be attached as an annex or attachment. The description of the references in the ESPD is the final documentation.

The description text for each reference must have a maximum of 800 words in the ESPD. This is equivalent to approx. two A4 pages in a Word document. It is the Tenderer’s responsibility to ensure that the individual reference do not exceed 800 words in the ESPD. If the description of a reference exceeds the maximum of 800 words, the contracting authority will only include the first 800 words in its assessment.

The description of references must include the following information:

— The name of the project,

— The name and email address of the project leader of the service provider,

— The name and email address of the project leader of the tenderer,

— The formats and number of tapes,

— The output file format (container and codec),

— The encoder or encoders (brand and type) used for digitization,

— The start date and end date of the project,

— A description of how the project was conducted.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

The references must describe minimum one and maximum three digitalization projects conducted by the Tenderer in the period from 1.1.2016 to 1.1.2019.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/07/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/07/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://naevneneshus.dk/tart-din-klage/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/06/2019