Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 294420-2021

TIЗаглавиеБългария-София: Куриерски услуги
NDНомер на публикацията на обявлението294420-2021
PDДата на публикуване11/06/2021
OJНомер на броя на ОВ S112
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаНационален осигурителен институт (121082521)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач6 - Орган на подчинение на публичното право
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен08/06/2021
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)64120000 - Куриерски услуги
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)https://noi.bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС