darbai - 29456-2021

21/01/2021    S14

Rumunija-Bukareštas: Ypatingos istorinės ir architektūrinės reikšmės pastatai

2021/S 014-029456

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Darbai

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 229-563179)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Banca Națională a României
Nacionalinis registracijos Nr.: R 361684
Adresas: Str. Doamnei nr. 8
Miestas: Bucureşti
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pašto kodas: 030051
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Pompiliu Dumitru
El. paštas: elena.ionescu@bnro.ro
Telefonas: +40 311323226
Faksas: +40 213110162
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.bnr.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Lucrări de amenajare și modernizare imobil Agenția Galați

Nuorodos numeris: R_361684_M73
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45212350 Ypatingos istorinės ir architektūrinės reikšmės pastatai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Execuție de lucrări pentru realizarea obiectivului „Lucrări de amenajare și modernizare imobil Agenția Galați”.

Imobilul Agenției Galați este înscris în lista monumentelor istorice având codul GL-II-m-B-03047 și în conformitate cu prevederile art. 36 (1) lit. b), ale Legii 422/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a anexei Direcției pentru Cultură a județului Galați a Ministerului Culturii nr. 1007/12.5.2015 cuprinzând obligațiile privind folosința monumentului istoric, Banca Naționala a României, în calitate de proprietar al acestui imobil are obligația să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținere a acestora în condițiile legii.

Conform devizului general, elaborat de proiectant, valoarea estimată a lucrărilor la faza P Th. + DE este de 26 342 341,63 RON fără TVA în care este cuprinsă și valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute.

Pentru lucrări – valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit: valoarea estimată a lucrărilor de execuție care urmează să fie achiziționate de pe piaţă și care reprezintă, ca atare, obiectul contractului de executie lucrări supus procedurii: 26 342 341,63 RON fără TVA, din care:

— cheltuieli cu investiția de bază: 22 918 537,43 RON;

— cheltuieli diverse și neprevăzute: 3 423 804,20 RON.

Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute, stabilită conform legislației incidente, este cuprinsă în bugetul proiectului (devizul general elaborat de proiectant), scopul acestei sume reprezentând resursele financiare necesare implementării modificărilor nesubstanțiale ce pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Valoarea totală estimată a procedurii ce urmeaza a fi demarată, prevazută la pozitia M-73-2020, fără „diverse si neprevazute”: 22 918 537,43 RON fără TVA.

Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata în bugetul proiectului, acestea putând fi accesate, dupa caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului în conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/01/2021
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 229-563179

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Yra:
Data: 19/01/2021
Turi būti:
Data: 29/01/2021
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Condiții de deschidere a ofertelor
Yra:
Data: 19/01/2021
Turi būti:
Data: 29/01/2021
Dalies numeris: IV.2.6)
Keistino teksto vieta: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Yra:
Data: 19/05/2021
Turi būti:
Data: 29/05/2021
VII.2)Kita papildoma informacija: