Suministros - 29480-2021

21/01/2021    S14

România-Călărași: Consumabile medicale

2021/S 014-029480

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Județean de Urgență Călărași „Dr. Pompei Samarian”
Număr naţional de înregistrare: 3233078
Adresă: Str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989 nr. 2-4
Localitate: Călărași
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Cod poștal: 910071
Țară: România
Persoană de contact: Barbu Păun Valerica
E-mail: spitaluljud.cl@gmail.com
Telefon: +40 242313834
Fax: +40 242313834
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitaluljudeteancalarasi.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare consumabile medicale necesare unității de primiri urgențe a spitalului, conform caietului de sarcini atașat în SEAP

Număr de referinţă: 11
II.1.2)Cod CPV principal
33140000 Consumabile medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitie consumabile medicale necesare Unitatii de primiri urgente a spitalului, conform caietului de sarcini atasat in SEAP.

Autoritatea contractanta raspunde in termen de 11 zile fata de termenul-limita de depunere a ofertelor/solicitarilor de clarificare sau informatii suplimentare.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 49 453 220.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 99 183 880.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Consumabile macerabile reziduuri biologice pacient

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Locul principal de executare:

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot nr. 8 – consumabile macerabile reziduuri biologice pacient, conform caietului de sarcini atasat in SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale acordului-cadru sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale contractelor subsecvente sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent = 79 577,5 RON fara TVA.

Valoare minima contract subsecvent = 35 190 RON fara TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Imobilizare și fixare

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Locul principal de executare:

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot nr. 4 – imobilizare si fixare, conform caietului de sarcini atasat in SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale acordului-cadru sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale contractelor subsecvente sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent = 108 720 RON fara TVA.

Valoare minima contract subsecvent = 58 500 RON fara TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Etichete autoadezive pentru medicamente

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Locul principal de executare:

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot nr. 1 – etichete autoadezive pentru medicamenTE, conform caietului de sarcini atasat in SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale acordului-cadru sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale contractelor subsecvente sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent = 165 900 RON fara TVA.

Valoare minima contract subsecvent = 82 300 RON fara TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Igienă în urgență pentru medicamente

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Locul principal de executare:

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot nr. 7 – igiena in urgenta, conform caietului de sarcini atasat in SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale acordului-cadru sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale contractelor subsecvente sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent = 366 530 RON fara TVA.

Valoare minima contract subsecvent = 203 570 RON fara TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Protecție

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Locul principal de executare:

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot nr. 10 – protectie, conform caietului de sarcini atasat in SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale acordului-cadru sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale contractelor subsecvente sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent = 918 900 RON fara TVA.

Valoare minima contract subsecvent = 470 960 RON fara TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Intubație și arsuri

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Locul principal de executare:

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot nr. 5 – intubatie si arsuri, conform caietului de sarcini atasat in SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale acordului-cadru sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale contractelor subsecvente sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent = 141 475 RON fara TVA.

Valoare minima contract subsecvent = 59 216 RON fara TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Truse și kituri

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Locul principal de executare:

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot nr. 9 – truse si kituri, conform caietului de sarcini atasat in SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale acordului-cadru sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale contractelor subsecvente sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent = 187 997,00 RON fara TVA.

Valoare minima contract subsecvent = 59 260,50 RON fara TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Intubație și resuscitare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Locul principal de executare:

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot nr. 2 – intubatie si resuscitare, conform caietului de sarcini atasat in SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale acordului-cadru sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale contractelor subsecvente sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent = 10 301 RON fara TVA.

Valoare minima contract subsecvent = 4 923 RON fara TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Monitorizare și administrare

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Locul principal de executare:

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot nr. 3 – monitorizare si administrare, conform caietului de sarcini atasat in SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale acordului-cadru sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale contractelor subsecvente sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent = 113 920 RON fara TVA.

Valoare minima contract subsecvent = 51 615 RON fara TVA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Consumabile material moale

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Locul principal de executare:

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot nr. 6 – consumabile material moale, conform caietului de sarcini atasat in SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale acordului-cadru sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

Cantitatile minime/maxime ale contractelor subsecvente sunt precizate in caietul de sarcini din SEAP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent = 101 732,25 RON fara TVA.

Valoare minima contract subsecvent = 47 163,00 RON fara TVA.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 165-400236
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 720
Lot nr.: 4
Titlu:

Imobilizare și fixare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/01/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 12
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 12
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 12
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Novomed International S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 31266046
Adresă: Str. Ramuri Tei nr. 20
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020355
Țară: România
E-mail: office@novomedint.ro
Telefon: +40 735219216
Fax: +40 372895648
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 107 798 520.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 49 453 220.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 99 183 880.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași, Comp. juridic
Adresă: Str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989 nr. 2-4
Localitate: Călărași
Cod poștal: 910071
Țară: România
Telefon: +40 242312668
Fax: +40 242312668
Adresă internet: www.spitaluljudeteancalarasi.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/01/2021