Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

Elektronické formuláře oznámení se vinou technických chyb nezobrazují správně. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Další informace a pokyny naleznete na naší stránce.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Stavební práce - 294890-2023

17/05/2023    S95

Česko-Ostrava: Stavební úpravy manévrovacích ploch pro letadla

2023/S 095-294890

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2023/S 055-161840)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Moravskoslezský kraj
Národní identifikační číslo: 70890692
Poštovní adresa: 28. října 2771/117
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 70200
Země: Česko
Kontaktní osoba: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
E-mail: msk@mt-legal.com
Tel.: +420 596629503
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.msk.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3

Spisové číslo: 13/2023
II.1.2)Hlavní kód CPV
45235300 Stavební úpravy manévrovacích ploch pro letadla
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavby, která spočívá v rozšíření stávající odbavovací plochy Jih (APN S) na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě východním směrem o novou plochu APN S3, včetně realizace nové vnitroletištní obslužné komunikace a manipulační plochy pro parkování letištní techniky a vozidel.

Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky v zadávací dokumentaci.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/05/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2023/S 055-161840

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 20/04/2023
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 31/05/2023
Místní čas: 11:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 20/04/2023
Místní čas: 11:05
Má být:
Datum: 31/05/2023
Místní čas: 11:05
VII.2)Další dodatečné informace: