Suministros - 29492-2021

21/01/2021    S14

Hrvatska-Zagreb: Medicinske otopine

2021/S 014-029492

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Nacionalni registracijski broj: 84924656517
Poštanska adresa: Vinogradska cesta 29
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Lidija Kanić, dipl. oec. Loreta Zdrilić, mag. oec.
E-pošta: nabava@kbcsm.hr
Telefon: +385 13787294
Telefaks: +385 13768270
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbcsm.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Intravenske otopine, dodaci za intravenske otopine i irigacijske otopine za potrebe KBC Sestre milosrdnice

Referentni broj: 106/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33692000 Medicinske otopine
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Intravenske otopine, dodaci za intravenske otopine i irigacijske otopine za potrebe KBC Sestre milosrdnice

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 14 372 765.04 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

1. GRUPA Grupa predmeta nabave 1.

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33692000 Medicinske otopine
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Fco Ljekarne na lokacijama naručitelja, kako slijedi: 1.KBCSM, Zagreb, Vinogradska cesta 29, 2.KBCSM, Klinika za traumatologiju, Zagreb, Draškovićeva 19, 3.KBCSM, Klinika za tumore, Zagreb, Ilica 197.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa predmeta nabave 1.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka DON-a 6.9. a) Tehnički dio ponude / Ponder: Točka DoN-a 6.9. a)
Cijena - Ponder: Točka DoN-a 6.9. b)
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

2. Grupa Grupa predmeta nabave 2.

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33692000 Medicinske otopine
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Fco Ljekarne na lokacijama naručitelja, kako slijedi: 1.KBCSM, Zagreb, Vinogradska cesta 29, 2.KBCSM, Klinika za traumatologiju, Zagreb, Draškovićeva 19, 3.KBCSM, Klinika za tumore, Zagreb, Ilica 197.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa predmeta nabave 2.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka DON-a 6.9. a) Tehnički dio ponude / Ponder: Točka DoN-a 6.9. a)
Cijena - Ponder: Točka DoN-a 6.9. b)
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

3. GRUPA Grupa predmeta nabave 3.

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33692000 Medicinske otopine
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Fco Ljekarne na lokacijama naručitelja, kako slijedi: 1.KBCSM, Zagreb, Vinogradska cesta 29, 2.KBCSM, Klinika za traumatologiju, Zagreb, Draškovićeva 19, 3.KBCSM, Klinika za tumore, Zagreb, Ilica 197.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa predmeta nabave 3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka DoN-a 6.9. a) Tehnički dio ponude / Ponder: Točka DoN-a 6.9. a)
Cijena - Ponder: Točka DoN-a 6.9. b)
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

4. GRUPA Grupa predmeta nabave 4.

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33692000 Medicinske otopine
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Fco Ljekarne na lokacijama naručitelja, kako slijedi: 1.KBCSM, Zagreb, Vinogradska cesta 29, 2.KBCSM, Klinika za traumatologiju, Zagreb, Draškovićeva 19, 3.KBCSM, Klinika za tumore, Zagreb, Ilica 197.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa predmeta nabave 4.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka DON-a 6.9. a) Tehnički dio ponude / Ponder: Točka DoN-a 6.9. a)
Cijena - Ponder: Točka DoN-a 6.9. b)
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 185-446203
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
08/01/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 7 632 380.80 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 7 286 987.80 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
08/01/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Agmar d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 53229255187
Poštanska adresa: Čazmanska 8
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: agmar@agmar.org
Telefon: +385 16610333
Telefaks: +385 16610300
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 4 468 660.20 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 4 110 106.52 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
08/01/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Medical intertrade d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 04492664153
Poštanska adresa: Dr. Franje Tuđmana 3
Mjesto: Sveta Nedelja
NUTS kod: HR042 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefon: +385 13374842
Telefaks: +385 13325773
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 711 785.12 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 377 065.72 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
08/01/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 5
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Phoenix Farmacija d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 36755252122
Poštanska adresa: Ozaljska 95
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: m.jankovic@phoenix-farmacija.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 635 072.60 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 598 605.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u pisanom obliku ili elektroničkim putem preko EOJN-a.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Žalba se izjavljuje u roku deset dana od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/01/2021