Suministros - 29493-2021

21/01/2021    S14

Chequia-Olomouc: Productos químicos para fines específicos

2021/S 014-029493

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Univerzita Palackého v Olomouci
Número de identificación fiscal: 61989592
Dirección postal: Křížkovského 511/8
Localidad: Olomouc
Código NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Código postal: 771 47
País: Chequia
Persona de contacto: Mgr. Petra Jungová, LL.M.
Correo electrónico: petra.jungova@upol.cz
Teléfono: +420 585631117
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.upol.cz
Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.upol.cz/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dynamický nákupní systém na dodávku sekvenační chemie pro Univerzitu Palackého v Olomouci

II.1.2)Código CPV principal
24950000 Productos químicos para fines específicos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou dodávky sekvenačních chemie pro sekvenování nové generace na platformách Illumina, a to včetně souvisejících reagencií nezbytných pro přípravu knihoven, spuštění sekvenačního runu, klastrovací chemie, sekvenačních flow cell, sekvenační chemie, pomocných činidel a údržbu.

Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude specifikován vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 Zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 35 Zákona rozdělit jednotlivé veřejné zakázky zadávané v rámci zavedeného DNS na části.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 862 259.78 CZK
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500 Reactivos de laboratorio
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Jednotlivá odborná pracoviště Lékařské a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (místo plnění vždy Olomouc). Viz II.2.14).

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou dodávky sekvenačních chemie pro sekvenování nové generace na platformách Illumina, a to včetně souvisejících reagencií nezbytných pro přípravu knihoven, spuštění sekvenačního runu, klastrovací chemie, sekvenačních flow cell, sekvenační chemie, pomocných činidel a údržbu.

Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude specifikován vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 Zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 35 Zákona rozdělit jednotlivé veřejné zakázky zadávané v rámci zavedeného DNS na části.

Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek po větší množství v desítkách či stovkách jednotek v konkrétní veřejné zakázce a nelze je s určitostí předvídat. Jelikož základním principem veřejné zakázky je efektivní nakládání s veřejnými prostředky a jedním z dílčích cílů je i dosažení nejnižší ceny, nelze předpokládané objemy stanovit přesněji ani finančně.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

OP VVV a OP PIK, viz VI.3) Další informace.

II.2.14)Información adicional

Ad II.2.3.): Přesná adresa místa plnění bude Zadavatelem konkrétně specifikována v jednotlivých veřejných zakázkách zadávaných v rámci DNS.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
Se estableció un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 048-113139
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 05
Denominación:

Sekvenační chemie 05/2020

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/10/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: BioTech, a.s.
Número de identificación fiscal: 25664018
Dirección postal: Služeb 3056/4
Localidad: Praha 10, Strašnice
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 108 00
País: Chequia
Correo electrónico: info@ibiotech.cz
Teléfono: +420 272701739
Dirección de internet: https://www.ibiotech.cz/
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 640 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 288 480.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 06
Denominación:

Sekvenační chemie 06/2020

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/10/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: GeneTiCA, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 25609378
Dirección postal: Služeb 3056/4
Localidad: Praha 10 - Strašnice
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 108 00
País: Chequia
Correo electrónico: genetica@genetica.cz
Teléfono: +420 272701055
Dirección de internet: www.genetica.cz
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 65 010.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 61 988.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 07
Denominación:

Sekvenační chemie 07/2020

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/11/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: GeneTiCA, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 25609378
Dirección postal: Služeb 3056/4
Localidad: Praha 10, Strašnice
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 108 00
País: Chequia
Correo electrónico: genetica@genetica.cz
Teléfono: +420 272701055
Dirección de internet: www.genetica.cz
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 351 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 302 751.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 8
Denominación:

Sekvenační chemie 08/2020

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/11/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Roche, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 49617052
Dirección postal: Sokolovská 685/136f
Localidad: Praha 8 - Karlín
Código NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Código postal: 186 00
País: Chequia
Correo electrónico: prague.info@roche.com
Teléfono: +420 220382111
Dirección de internet: www.roche.cz
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 107 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 106 860.78 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 9
Denominación:

Sekvenační chemie 09/2020

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/12/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: GeneTiCA, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 25609378
Dirección postal: Služeb 3056/4
Localidad: Praha 10, Strašnice
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 108 00
País: Chequia
Correo electrónico: genetica@genetica.cz
Dirección de internet: www.genetica.cz
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 278 250.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 278 223.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 10
Denominación:

Sekvenační chemie 10/2020

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/12/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: GeneTiCA, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 25609378
Dirección postal: Služeb 3056/4
Localidad: Praha 10, Strašnice
Código NUTS: CZ01 Praha
Código postal: 108 00
País: Chequia
Correo electrónico: genetica@genetica.cz
Dirección de internet: www.genetica.cz
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 824 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 1 823 957.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Ad II.2.13): „Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje”, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827; „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868, „Bioinformatika a výpočetní biologie“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002359, Analýza českých genomů pro teranostiku“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008448 v rámci OP VVV, projektu „HemaSeq Dx - Diagnostická souprava pro hematoonkologii“, CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010310, Enigma CZ - Etalon Národní Interpretované Genomové Mapy ČR, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010360 v rámci OP PIK a projektu Personalizovaná medicína - diagnostika a terapie, reg. č. TN01000013 v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/01/2021