Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Suministros - 29495-2021

21/01/2021    S14

România-Bucureşti: Echipamente medicale

2021/S 014-029495

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 252-635282)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: UM 0929 București
Număr naţional de înregistrare: 13624359
Adresă: Str. Franceză nr. 48-50
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030105
Țară: România
Persoană de contact: Brindusa Simion
E-mail: levardacatalin@dcti.ro
Telefon: +40 21377725476
Fax: +40 213134388
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.e-licitatie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare echipamente medicale

Număr de referinţă: PAAP - 296819/2020-1.
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Atribuirea de contracte de furnizare echipamente medicale. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 14 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari pana in a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/01/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 252-635282

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Lot nr.: 1, 5-15; 17-52, 55-70; 72-74
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 03/02/2021
A se citi:
Data: 03/03/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Lot nr.: 1, 5-15; 17-52, 55-70; 72-74
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 03/02/2021
A se citi:
Data: 03/03/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Lot nr.: 1, 5-15; 17-52, 55-70; 72-74
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 03/06/2021
A se citi:
Data: 03/07/2021
VII.2)Alte informații suplimentare: