Suministros - 29497-2021

21/01/2021    S14

Rumanía-Constanța: Sonares

2021/S 014-029497

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2021/S 005-004394)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Unitatea Militară 02133
Número de identificación fiscal: R 13749875
Dirección postal: Str. Fulgerului nr. 1
Localidad: Constanța
Código NUTS: RO223 Constanţa
Código postal: 900218
País: Rumania
Persona de contacto: Bogdan Grama
Correo electrónico: hidro@dhmfn.ro
Teléfono: +40 241513059 / 241651040
Fax: +40 241513065
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.dhmfn.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sistem de cercetare pentru NMH Cătuneanu

Número de referencia: 13749875_2020_PAAPD1113717
II.1.2)Código CPV principal
38113000 Sonares
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Contract multianual de achiziție publică produse conform specificației tehnice anexată.

Unitatea Militară 02133 Constanţa intenţionează derularea unei proceduri de achiziţie publică în vederea atribuirii unui contract multianual de furnizare pe o perioadă de opt luni, având ca obiect realizarea furnizării, instalării și punerii în funcțiune a unui sistem de cercetare la bordul NMH „Cpt. cdor. A. Cătuneanu”, navă din dotarea Forţelor Navale, proiect 1395 ICEPRONAV Galaţi.

În cadrul acestei proceduri Unitatea Militară 02133 Constanţa îndeplineşte rolul de autoritate contractantă, respectiv achizitor în cadrul contractului.

Documentaţia de atribuire include ansamblul cerinţelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora oferta – propunerea tehnică şi propunerea financiară pentru executarea sarcinilor care vor face obiectul contractului multianual de furnizare ce va rezulta din această procedură.

Pentru îndeplinirea scopului documentaţiei de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din documentaţie şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului procedurii. Aceste condiţii sunt comune pentru toate secţiunile prezentei documentaţii de atribuire.

Clarificările ulterioare de pe SEAP, respectiv modificările şi completările apărute în urma acestora vor face parte integrantă din prezenta documentaţie de atribuire. Răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări ale operatorilor economici vor fi publicate ca atașamente la anunțul de participare.

Clarificările din SEAP vor viza și clauzele contractuale indicate în modelul anexat.

Ofertantul poate executa vizite de documentare şi edificare la bordul navei NMH „Cpt. cdor. Al. Cătuneanu” în perioada de la publicarea documentaţiei pe SEAP până la expirarea termenului de primire a ofertelor, în zilele lucrătoare, între orele 8.00-15.00, cu transmiterea prealabilă a unei cereri (cu minimum 24 h înainte de data planificată) care să conţină datele de identificare ale participanţilor.

Realizarea livrării şi instalării sistemului de cercetare la nava proiect 1395 are ca principal scop furnizarea şi instalarea subsistemelor componente și în special a traductorilor acestor subsisteme în perioada când nava execută activităţi de andocare. Graficul de livrare şi instalare va fi avea în vedere execuţia livrării şi instalării sistemului astfel încât acţiunile să coincidă cu perioada de andocare a navei. Punerea în funcțiune și calibrarea echipamentelor va avea loc într-o perioadă ulterioară ieșirii navei de pe doc.

Instalarea echipamentelor subsistemului hidrografic multifascicul la bord va fi executată sub directa supraveghere a producătorului acestui echipament – în acest context comanda pentru andocarea navei va fi emisă de către autoritatea contractantă în funcţie de graficul de furnizare care va fi anexat la contractul de furnizare pentru achiziţia acestui echipament. Se va avea în vedere înlocuirea consolei suport actuale (configurată pentru traductori sistem multibeam EM3000 Kongsberg, traductori EA 400 Kongsberg și miniSVP) pe care sunt instalaţi senzorii existenţi la bord cu o altă consolă metalică suport (proiectată pentru noul sistem – traductori sistem hidrografic propus, traductori monofascicul EA 400 Kongsberg şi SVP), consolă a cărei livrare este prevăzută în specificaţia tehnică. Se va avea în vedere instalarea suporților senzorilor celorlalte subsisteme și a tuturor senzorilor, a traseelor de cabluri şi conexiuni necesare pentru punerea în funcțiune a sistemului.

Consola suport va fi sudată la poziţie de către operatorul economic care va efectua andocarea navei sub supravegherea şi cu certificarea producătorului sondei multifascicul propusă.

După cum a fost precizat anterior, autoritatea contractantă are cuprins în planul anual de achiziţii publice […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/01/2021
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2021/S 005-004394

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.5)
Localización del texto que se va a modificar: Criterii de atribuire
En lugar de:

C.8. Unghiul solid (fizic) al fiecărui fascicul să fie de maximum 0,75o x 0,75o Tx – 10 pct.

C.8. Unghiul solid (fizic) al fiecărui fascicul să fie de maximum 0,75o x 0,75o Rx – 10 pct.

Léase:

C.8. Unghiul solid (fizic) al fiecărui fascicul să fie de maximum 0,75o x 0,75o Tx – 5 pct.

C.8. Unghiul solid (fizic) al fiecărui fascicul să fie de maximum 0,75o x 0,75o Rx – 5 pct.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Celelalte informatii raman neschimbate.