Suministros - 29498-2021

21/01/2021    S14

România-Bucureşti: Parapete rutiere

2021/S 014-029498

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 007-010824)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: Str. Dinicu Golescu nr. 38
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Ioana Silvia Bărbulescu – șef Departament achiziții buget de stat și venituri proprii
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 212643400
Fax: +40 212643417
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cnadnr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Achiziţia, transportul și montajul parapetelor rutiere pe rulouri”

Număr de referinţă: 16054368/2020/2366/S/1+2
II.1.2)Cod CPV principal
34928110 Parapete rutiere
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru „Achiziţia, transportul și montajul parapetelor rutiere pe rulouri” – durata doi ani.

Descrierea produselor este disponibila in caietul de sarcini. Anexat documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.

Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului-cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I si anul II) sunt conform anexei la caietul de sarcini.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: 10 787 115 RON.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

— anul I – cantități minime: 1 000 ml; cantități maxime: 7 000 ml;

— anul II – cantități minime: 2 000 ml; cantități maxime: 14 000 ml.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 22 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă menţionează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit in anuntul de participare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/01/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 007-010824

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: III.1.3)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Capacitatea tehnică şi profesională
În loc de:

1. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei de afaceri totale anuale pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) a fost de minimum 11 750 000 RON. [...]

A se citi:

Cerinta nr. 1. Ofertantii trebuie sa demonstreze, ca in ultimii trei ani (calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare in valoare cumulata de cel putin 11 750 000 RON fara TVA. [...]

VII.2)Alte informații suplimentare: