Szolgáltatások - 295154-2019

25/06/2019    S120

Magyarország-Székesfehérvár: Élelmezési szolgáltatások

2019/S 120-295154

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvári Intézményi Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_80329727
Postai cím: Budai út 90.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ébner Balázs
E-mail: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu
Telefon: +36 22537150
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.szekesfehervar.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közétkeztetés 2018-2020

Hivatkozási szám: EKR000157122018
II.1.2)Fő CPV-kód
55520000 Élelmezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakgim.

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
55520000 Élelmezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Székesfehérvár közigazgatási területe- a szerződéstervezetben részletezve.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

1. Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.

A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az általános iskola esetében az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 156 fő/nap, ebéd: 285 fő/nap, uzsonna: 156 fő/nap; diétás ebéd: 2 fő/nap. A gimnázium esetében az elmúlt időszak átlaga szerint ebéd: 25 fő/nap.

Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

2. Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.

A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 164 fő/nap, ebéd: 276 fő/nap, uzsonna: 164 fő/nap, diétás ebéd: 6 fő/nap.

Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

3. Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Telephelye Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával

A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 39 fő/nap, ebéd: 46 fő/nap, uzsonna: 39 fő/nap, diétás ebéd: 4 fő/nap.

Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

4. Zentai Úti Általános Iskola: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.

A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 170 fő/nap, ebéd: 331 fő/nap, uzsonna: 170 fő/nap, diétás ebéd: 8 fő/nap.

Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

5. Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi egyszeri étkezés (ebéd) biztosításával

A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint ebéd: 31 fő/nap.

Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 388 nap

További információ a dokumentációban.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 388
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 228-522580

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 1
Elnevezés:

Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakgim.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
26/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Rostási Hagyományos Konyha Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34512324
Postai cím: Seregélyesi út 88–90.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: jogasz@rostasikft.hu
Telefon: +36 209664636
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 314 885 800.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A tárgyi szerződésmódosításra (3-Kodály-Táncsics-Arany-Zentai-Széchenyi) 2018. augusztus 16. napján került sor (EKR-be rögzítésre került 2018. szeptember 06. napján), a 2018/S 228-522580 iktatószámú Tájékoztató az eljárás eredményéről 2018. november 27. került közzétételre, erre való tekintettel a szerződésmódosításra vonatkozó tájékoztató feladására ezt követően volt lehetőség (a jelen hirdetmény IV.2.1) pontjának kitöltési kötelezettsége miatt).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/06/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
55520000 Élelmezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
55520000 Élelmezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Székesfehérvár közigazgatási területe- a szerződéstervezetben részletezve.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.

A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az általános iskola esetében az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 156 fő/nap, ebéd: 285 fő/nap, uzsonna: 156 fő/nap; diétás ebéd: 2 fő/nap. A gimnázium esetében az elmúlt időszak átlaga szerint ebéd: 25 fő/nap.

Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

2. Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.

A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 164 fő/nap, ebéd: 276 fő/nap, uzsonna: 164 fő/nap, diétás ebéd: 6 fő/nap.

Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

3. Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Telephelye Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával

A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 39 fő/nap, ebéd: 46 fő/nap, uzsonna: 39 fő/nap, diétás ebéd: 4 fő/nap.

Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

4. Zentai Úti Általános Iskola: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosításával.

A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint tízórai: 170 fő/nap, ebéd: 331 fő/nap, uzsonna: 170 fő/nap, diétás ebéd: 8 fő/nap.

Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 348 nap

5. Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi egyszeri étkezés (ebéd) biztosításával

A szolgáltatást igénybe vevők létszáma az elmúlt időszak átlaga szerint ebéd: 31 fő/nap.

Szolgáltatással érintett napok száma legfeljebb: 388 nap

A módosítások alapján valamennyi intézményben biztosított a diétás tízórai, uzsonna, ebéd.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 388
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 314 885 800.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Rostási Hagyományos Konyha Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34512324
Postai cím: Seregélyesi út 88–90.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: jogasz@rostasikft.hu
Telefon: +36 209664636
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. Felek rögzítik, hogy az I. fejezetben ismertetett előzmények alapján az Vállalkozási szerződést közös akarat elhatározással az alábbiak szerint módosítják:

2. A Vállalkozási szerződés I/2. pontja az alábbi d) ponttal egészül ki:

d) Vállalkozó 15.8.2018 napján kelt kiegészített árajánlata.

3. A Vállalkozási szerződés IV/1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a Szolgáltatás biztosításáért vállalkozási díj (továbbiakban: Vállalkozási díj) illeti meg étkezési típusonként az alábbi egységárak alapul vételével:

a.) Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (általános iskola)

Aa) normál étrend:

Aaa) tízórai: nettó 225 forint/adag + áfa

Aab) ebéd: nettó 680 forint/adag + áfa

Aac) uzsonna: nettó 165 forint/adag + áfa

Ab) diétás étrend:

Tízórai: nettó 325 forint/adag + áfa

Ebéd: nettó 950 forint/adag + áfa

Uzsonna: nettó 240 forint/adag + áfa

b) Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (középiskola)

Ba) normál étrend:

Ebéd: nettó 700 forint/adag + áfa

Bb) diétás étrend:

Ebéd: nettó 970 forint/adag + áfa

c) Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola

Ca) normál étrend:

Caa) tízórai: nettó 225 forint/adag + áfa

Cab) ebéd: nettó 680 forint/adag + áfa

Cac) uzsonna: nettó 165 forint/adag + áfa

Cb) diétás étrend:

Tízórai: nettó 325 forint/adag + áfa

Ebéd: nettó 950 forint/adag + áfa

Uzsonna: nettó 240 forint/adag + áfa

d) Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Telephelye (általános iskola)

Da) normál étrend:

Daa) tízórai: nettó 225 forint/adag + áfa

Dab) ebéd: nettó 680 forint/adag + áfa

Dac) uzsonna: nettó 165 forint/adag + áfa

Db) diétás étrend:

Tízórai: nettó 325 forint/adag + áfa

Ebéd: nettó 950 forint/adag + áfa

Uzsonna: nettó 240 forint/adag + áfa

e) Zentai Úti Általános Iskola

Ea) normál étrend:

Eaa) tízórai: nettó 225 forint/adag + áfa

Eab) ebéd: nettó 680 forint/adag + áfa

Eac) uzsonna: nettó 165 forint/adag + áfa

Eb) diétás étrend:

Tízórai: nettó 325 forint/adag + áfa

Ebéd: nettó 950 forint/adag + áfa

Uzsonna: nettó 240 forint/adag + áfa

f) Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Fa) normál étrend:

Ebéd: nettó 700 forint/adag + áfa

4. Felek rögzítik, miszerint jelen szerződésmódosítás I/2. pontjában leírt Közétkeztetés diétás étrendjének biztosítására a Vállalkozási szerződésben rögzítettek az irányadók.

(A szerződésmódosítások a diétás tízórai és uzsonna beemelését eredményezik az alapfokú intézményekben, középfokú intézménynél a diétás ebéd beemelésére került sor).

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Vállalkozási szerződés Közétkeztetési feladatainak ellátása során a diétás étrend biztosítása valamennyi intézményben szükségessé vált az egységes színvonal biztosítása és a szerződéskötést követően felmerült igények miatt, amelyek alapján a szerződés módosítása szükségessé vált. A szerződésmódosítás alapja a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 314 885 800.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 314 885 800.00 HUF