Servicios - 29520-2021

21/01/2021    S14

Rumanía-Baia Mare: Servicios de instalación de equipo eléctrico

2021/S 014-029520

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 246-609264)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Municipiul Baia Mare
Número de identificación fiscal: 3627692
Dirección postal: Str. Gheorghe Şincai nr. 37
Localidad: Baia Mare
Código NUTS: RO114 Maramureş
Código postal: 430311
País: Rumania
Persona de contacto: Serviciul achiziții publice
Correo electrónico: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
Teléfono: +40 262211001
Fax: +40 262212171
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.baiamare.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Iluminat ornamental de sărbători în municipiul Baia Mare

Número de referencia: 3627692/2020
II.1.2)Código CPV principal
51110000 Servicios de instalación de equipo eléctrico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

„Iluminat ornamental de sarbatori in municipiul Baia Mare”.

Prestarea serviciilor de iluminat ornamental de sărbători (sărbătorile de iarnă, sărbătoarea castanelor, sărbătorile pascale şi/sau alte evenimente) în municipiul Baia Mare, montarea demontarea si asigurarea functionarii diverselor elemente ornamentale, prestarea de proiecții video pe clădiri specifice diverselor evenimente/sărbători de iarnă/sărbători pascale.

Cerinţele angajatorului fac parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea acordului-cadru şi constituie ansamblul de cerinţe pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică si propunerea financiara. Caietul de sarcini conţine cerinţele minime impuse pentru atribuirea acordului-cadru. Serviciile acordului-cadru vor fi realizate intr-o perioada de patru ani calendaristici prin cadrul unui numar nelimitat de contracte subsecvente.

Conform art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborat cu prevederile art. 24 alin. (3) si art. 55 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor (daca acestea au fost primite cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/01/2021
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 246-609264

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
En lugar de:
Fecha: 21/01/2021
Léase:
Fecha: 15/02/2021
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Condiții de deschidere a ofertelor
En lugar de:
Fecha: 21/01/2021
Léase:
Fecha: 15/02/2021
Número de apartado: IV.2.6)
Localización del texto que se va a modificar: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
En lugar de:
Fecha: 21/07/2021
Léase:
Fecha: 15/08/2021
VII.2)Otras informaciones adicionales: