Servicios - 29520-2021

21/01/2021    S14

România-Baia Mare: Servicii de instalare a echipamentului electric

2021/S 014-029520

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 246-609264)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Baia Mare
Număr naţional de înregistrare: 3627692
Adresă: Str. Gheorghe Şincai nr. 37
Localitate: Baia Mare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 430311
Țară: România
Persoană de contact: Serviciul achiziții publice
E-mail: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
Telefon: +40 262211001
Fax: +40 262212171
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.baiamare.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Iluminat ornamental de sărbători în municipiul Baia Mare

Număr de referinţă: 3627692/2020
II.1.2)Cod CPV principal
51110000 Servicii de instalare a echipamentului electric
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

„Iluminat ornamental de sarbatori in municipiul Baia Mare”.

Prestarea serviciilor de iluminat ornamental de sărbători (sărbătorile de iarnă, sărbătoarea castanelor, sărbătorile pascale şi/sau alte evenimente) în municipiul Baia Mare, montarea demontarea si asigurarea functionarii diverselor elemente ornamentale, prestarea de proiecții video pe clădiri specifice diverselor evenimente/sărbători de iarnă/sărbători pascale.

Cerinţele angajatorului fac parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea acordului-cadru şi constituie ansamblul de cerinţe pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică si propunerea financiara. Caietul de sarcini conţine cerinţele minime impuse pentru atribuirea acordului-cadru. Serviciile acordului-cadru vor fi realizate intr-o perioada de patru ani calendaristici prin cadrul unui numar nelimitat de contracte subsecvente.

Conform art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborat cu prevederile art. 24 alin. (3) si art. 55 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor (daca acestea au fost primite cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/01/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 246-609264

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 21/01/2021
A se citi:
Data: 15/02/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 21/01/2021
A se citi:
Data: 15/02/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 21/07/2021
A se citi:
Data: 15/08/2021
VII.2)Alte informații suplimentare: