Szolgáltatások - 29524-2020

21/01/2020    S14

Magyarország-Budaörs: Villamos géppel, készülékkel és hozzá tartozó berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

2020/S 014-029524

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.)
Nemzeti azonosító szám: AK23004
Postai cím: Kinizsi utca 26.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkasné Kiss Mária
E-mail: farkas.maria@mvm-gter.hu
Telefon: +36 13042482
Fax: +36 13042225
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.gter.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.gter.hu/
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bakonyi Gázturbinás Erőműben 2 db TRENT 60 WLE DF Rolls-Royce gyártmányú gázturbinás gépegység és ezek irányítástechnikai rendszere karbantartási és szükség szerinti felújítási feladatainak ellátása

II.1.2)Fő CPV-kód
50532000 Villamos géppel, készülékkel és hozzá tartozó berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Bakonyi Gázturbinás Erőműben üzemelő alábbi berendezések javítása, karbantartási munkáinak,

Valamint esetleges felújítási feladatainak ellátása:

— 2 db TRENT 60 WLE DF Rolls-Royce gyártmányú gázturbinás gépegység

— a gázturbinás gépegységekre épített eszközök

— a generátorok felé menő segéd tengely valamint

— a gépegységekhez tartozó vezérlés/irányítástechnika/védelmi rendszerek (ECS+PCS+SIS+HMI)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 1 161 359 323.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50532000 Villamos géppel, készülékkel és hozzá tartozó berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

MVM GTER Zrt., Bakonyi Gázturbinás Erőmű, Ajka, Gyártelep, Hrsz.: 1961/1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Karbantartási terjedelem:

— műszaki/mérnöki segítségnyújtás:

– gyártóművi háttértámogatás biztosítása (hotline 24/7)

— gázturbina boroszkópos ellenőrzése („A” típusú karbantartás)

– gázturbina és egységeinek éves általános ellenőrzése, szükség szerinti karbantartási munkálatok elvégzése

– gázturbina saját irányítástechnikai és védelmi rendszerének (ECS, PCS, SIS, HMI) éves ellenőrzése, szükség szerinti karbantartások, ellenőrzések, adatmentések, szoftver javítások elvégzése

— eseti javítási és karbantartási tevékenység

– üzem közben jelentkező esetleges meghibásodások elhárítása,

– diagnosztikai vizsgálatok eredménye alapján célirányos karbantartási munka elvégzése az üzemképesség fenntartása érdekében,

– üzemóra, vagy indításszám miatt esedékes javítások elvégzése (gázturbina „B”, „C” típusú karbantartása)

— tartalék alkatrészek szállítása:

– a javításokhoz szükséges alkatrészek szállítása,

– ÜBT (Üzembiztonsági Tartalék) képzéshez jellemzően a hosszú átfutási idővel rendelhető egységek, alkatrészek leszállítása,

– kiszerelt egységek gyári felújítása, majd visszajuttatása a raktári készletre.

Felújítási terjedelem:

– irányítástechnikai rendszer-modernizáció,

– tartalék gázturbina vásárlása,

– megjelenítő eszközök időszakos cseréje,

– software „up grade”-ek elvégzése,

– berendezés-specifikus oktatások

A karbantartási és a felújítási terjedelem az alábbi berendezésekre, rendszerekre vonatkozik:

– 2 db TRENT 60 WLE DF Rolls-Royce gyártmányú gázturbinás gépegység;

– a gázturbinás gépegységekre épített eszközök;

– generátorok felé menő segéd tengely; valamint

– a gépegységekhez tartozó vezérlés/irányítástechnika/védelmi rendszerek (ECS+PCS+SIS+HMI+Távadók irányítástechnikai illesztése).

A műszaki terjedelem nem tartalmazza:

– a ”package”-ekhez tartozó tűz- és gázvédelmi rendszereket;

– a nyomástartó berendezéseket és az azzal kapcsolatos hatósági ügyintézéseket;

– az ATEX besorolásból adódó speciális jogosultságot igénylő vizsgálatok elvégzését;

– „package”-ekben lévő gázrendszert, ide nem értve a gázszabályozó szelepet.

A műszaki leírás a berendezések, rendszerek terjedelmét pontosan definiálja

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Aktuális alkatrészlista árakból adott kedvezmény mértéke / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 24 hónapot meghaladó jótállási időszak, hónapokban megadva / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 149-309166
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4000426346
Elnevezés:

8. sz. Feladatkiadási Lap: Irányítástechnikai rendszer-modernizáció FT55-ről FT125-re, HMI upgrade-del, 2 gépegységre

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Siemens Zrt.
Postai cím: Gizella út 51–57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: denes.karpati@siemens.com
Telefon: +36 303745439
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 065 316 802.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Kábelezés

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4000420183
Elnevezés:

9. sz. Feladatkiadási Lap: Éves műszaki szolgáltatások

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Siemens Zrt.
Postai cím: Gizella út 51–57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: denes.karpati@siemens.com
Telefon: +36 303745439
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 61 009 184.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4000426169
Elnevezés:

10. sz. Feladatkiadási Lap: Boroszkópos vizsgálatok, beleértve azok dokumentálását is, elvégzése a GT1 és GT2 gázturbinán, a boroszkóp biztosításával

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/11/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Siemens Zrt.
Postai cím: Gizella út 51–57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: denes.karpati@siemens.com
Telefon: +36 303745439
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 078 627.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4000427490
Elnevezés:

11. sz. Feladatkiadási Lap: Tartalék alkatrészek szállítása: E1B100086259 tüzelőanyag szabályozószelep vezérlő egység, RRE009206 QDM érzékelő kábel, RRE009244 QDM érzékelő

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/11/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Siemens Zrt.
Postai cím: Gizella út 51–57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: denes.karpati@siemens.com
Telefon: +36 303745439
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29 954 710.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Siemens Zrt. (1143 Budapest, Gizella út 51–57, adószáma:1045892-2-44)

A megadott összegek tájékoztató jellegűek, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő

— a 8.sz. Feladatkiadási Lap (szerződés) esetében az aláírás napján, azaz 16.12.2019-án irányadó MNB árfolyamon forint (HUF) pénznemre átváltva,

— a 9.sz. Feladatkiadási Lap (szerződés) esetében az aláírás napján, azaz 14.10.2019-én irányadó MNB árfolyamon forint (HUF) pénznemre átváltva,

— a 10.sz. Feladatkiadási Lap (szerződés) esetében az aláírás napján, azaz 15.11.2019-én irányadó MNB árfolyamon forint (HUF) pénznemre átváltva,

— a 11.sz. Feladatkiadási Lap (szerződés) esetében az aláírás napján, azaz 21.11.2019-én irányadó MNB árfolyamon forint (HUF) pénznemre átváltva

Tüntette fel a negyedéves lehívás értékét.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/01/2020