Szolgáltatások - 29526-2020

21/01/2020    S14

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2020/S 014-029526

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Jankovics Ivett
E-mail: jankovics.ivett@mav.hu
Telefon: +36 306609742
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervező kiválasztása Kőbánya-Kispest vasútállomás

Hivatkozási szám: EKR000369482019
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés „Tervező kiválasztása Kőbánya-Kispest vasútállomás utasforgalmi tereinek korszerűsítésére” Felvételi épület és 1 db gyalogos felüljáró teljeskörű és komplex rekonstrukciója érdekében a létesítmények átépítésének, perontetők felújításának, liftek és mozgólépcsők elhelyezésének tervezése, valamint 1 db új, 120-140 méter szerkezeti hosszúságú, villamosított vasúti pálya feletti, utas vagy közforgalom számára megnyitott gyalogos felüljáró tervezése (Kőbánya-Kispest állomás, amely közhasználatú és tömegtartózkodásra alkalmas épületekből áll)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 258 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervező kiválasztása Kőbánya-Kispest vasútállomás utasforgalmi tereinek korszerűsítésére

Felvételi épület és 1 db gyalogos felüljáró teljes körű és komplex rekonstrukciója érdekében a létesítmények átépítésének, perontetők felújításának, liftek és mozgólépcsők elhelyezésének tervezése, valamint 1 db új 120-140 méter szerkezeti hosszúságú villamosított vasúti pálya feletti, utas vagy közforgalom számára megnyitott gyalogos felüljáró tervezése (Kőbánya-Kispest állomás, amely közhasználatú és tömegtartózkodásra alkalmas épületekből áll), amely a Tervezési Programmal összhangban az alábbi feladatokat foglalja magában:

— Engedélyezési és kiviteli-ajánlati terv, Egységes Ágazati Tételrend alkalmazásával árazott és árazatlan költségvetési kiírás elkészítése a tervezési programban szereplő és a lefolytatott megrendelői és hatósági egyeztetéseknek megfelelő műszaki tartalomra vonatkozóan (beleértve az adott tervfázisnak megfelelő részletezettségű organizációs tervezést és a szükséges üzemeltetői és kezelő jóváhagyások megszerzését is)

— Az engedélyezési tervek hatósági engedélyeztetése,

— Az organizációs terv részeként forgalmi építési fázisterv készítése,

— Közreműködés a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során felmerülő kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában. A kiegészítő tájékoztatás kérések alapján felmerülő esetleges dokumentációmódosítások Megrendelő által szabott (legalább 3 munkanap) határidőre történő elvégzése,

— A kivitelezés alatt 200 mérnöknap tervezői művezetés. A tervezői művezetés generáltervezői művezetést jelent, annak teljesítése a tervező feladata és felelőssége, a teljesítés igazolása az érintett, egyidejű teljesítői létszámtól független.

A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Ennek során a Tervező a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1 alkalmassági követelményben megjelölt szakember esetén az előírton felüli szakmai tapasztalat (minimum: 0 hónap; maximum: 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2 alkalmassági követelményben megjelölt szakember esetén az előírton felüli szakmai tapasztalat (minimum: 0 hónap; maximum: 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.3 alkalmassági követelményben megjelölt szakember esetén az előírton felüli szakmai tapasztalat (minimum: 0 hónap; maximum: 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.4 alkalmassági követelményben megjelölt szakember esetén az előírton felüli szakmai tapasztalat (minimum: 0 hónap; maximum: 60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 40
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A tervezői művezetést a szerződéstervezet 5.4. pontjában foglaltakkal összhangban a felhívásban Ajánlatkérő opcionálisan rendeli meg, amennyiben a kapcsolódó kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés hatályba lép.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-2.1.0-15-2016-00015 Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program

II.2.14)További információk

AK a jelen elj. nyomán kötendő szer-ét IKOP forrásból tervezi finanszírozni. AK felhívja a figyelmet,hogy az AF +küldésének időpontjában a TSZ mód-a még nem került aláírásra,így hivatkozva a Kbt.53.§ (5)és(6) bek-re,tájékoztatja az AT-et,hogy jelen közbesz-i eljárás feltételesnek minősül.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 100-243329
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 9413-4/2019/MAV
Elnevezés:

Tervező kiválasztása Kőbánya-Kispest vasútállomás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/01/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Speciálterv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33214120
Postai cím: Kassák Lajos utca 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Fax: +36 17901178
Internetcím: http://www.specialterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 258 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

"T" Tartószerkezeti tervezési jogosultság, "V" építményvillamossági tervezési jogosultság, "MV-É"építési szakterület jogosultság

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, Székhelye:1112 Budapest, Dió utca 3–5. adószám:12014055243

MŰÉP Építőmérnöki KFT., Székhelye:1095 Budapest, Tinódi utca 6. adószám:10244438243

Speciálterv Építőmérnöki Kft.,Székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81. adószám:11901486241

Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye:2336 Dunavarsány, Gyóni Géza utca 4. adószám:12921092213

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor út 42/a. al. 1. adószám:13079909-2-43)

Nyertes Ajánlattevő neve: Speciálterv Építőmérnöki Kft.,Székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81. adószám:11901486241

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/01/2020