A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 295422-2022

03/06/2022    S107

Magyarország-Karcag: Építési munkák

2022/S 107-295422

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Karcag Kincse Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 26168157216
Postai cím: Kossuth Tér 14
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Gábor
E-mail: dr.fazekas.gabor@karcagkincse.hu
Telefon: +36 59515972
Fax: +36 59515972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.karcagkincse.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.ekr.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15732688216
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Karcag
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp Gyula
E-mail: derzstender@gmail.com
Telefon: +36 703666404
Fax: +36 59515972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://karcag.hu/karcag-varosi-onkormanyzat/
A felhasználói oldal címe: http://www.ekr.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Multifunkciós sportcsarnok építés-tervez. Karcagon

Hivatkozási szám: EKR000052872022
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Multifunkciós sportcsarnok építés-tervezése Karcagon

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 7 453 306 831.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

5300 Karcag helyrajzi szám: 4810/14 és a műszaki dokumentáció által tartalmazott egyéb helyszínek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő által indított jelen közbeszerzési eljárás tárgya: Karcagi Multifunkcionális Sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítése és teljeskörű kivitelezése.

„A Kormány 710/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete egyes karcagi sportinfrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról” rendelete szerint a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítette a projektet.

A teljesítés helyszíne: 5300 Karcag helyrajzi szám: 4810/14 (korábbi 4801/3, 4801/9, 4801/10 alakításából jött létre) telek területe: 13 000 m² művelési ág: beépítetlen terület Az épület összes bruttó szintterülete: 5 067,72m², tervezett zöldterület: 3 614,04 m², burkolt út és parkolóterület: 7 175,42 m².

Az épület fő funkciójából adódóan a földszinten és az emeleten sportcsarnokok kapnak helyet. Az 1. emeleten egy általános nagy belmagasságú sportcsarnok lesz, mely alkalmas napi sport edzések mellett különböző sportágak (kosárlabda, kézilabda, röplabda, birkózás, egyéb labda- és küzdősportok) különböző szintű versenyeinek befogadására is. Ezen túlmenően az épület alkalmas egyéb közösségi rendezvények (pl. bálok, fogadások, konferenciák és előadások) megtartására.

Az 1. emeleti teraszon egy fedett-nyitott közösségi találkozóhely létesül. A 3. emeleten (galéria) kisebb előadások, rendezvények megtartására alkalmas térsor kerül kialakításra, ahonnan jó rálátás biztosított a sportpályára. Az 5. emeleten (tető szint) irodák és azok kiszolgáló terei kapnak helyet, valamint felül nyitott gépészeti udvar. A körítő falak révén a berendezések egy vizuálisan és akusztikailag lehatárolt térben ülnek. A beltéri gépészeti berendezések (szellőzés, hűtés, stb.) a lépcsőházhoz kapcsolódva több szinten, főként a 2. és 4. emeleten kerülnek elhelyezésre. A csarnoktérben mintegy 1298 m2 felületű PVC sportpadló készül. A fix lelátók befogadóképessége 466 fő.

Az altalaj adottságai és az épületről leadódó terhek miatt a sportcsarnok alapozása mélyített síkalapozással alakítható ki, függőleges szerkezeteket fogadó pontalapok és gerendarácsok alsó síkja alatt vasalatlan markolt kútalapokkal.

A teherhordó tartószerkezetek általánosságban részben előregyártott, részben monolit vasbeton szerkezetek. A sportpálya és a lelátó feletti közel 32m fesztávú közbenső alátámasztás nélküli, ferde síkú térlefedést acél rácsostartó adja.

A tömör homlokzati felületek részben hőszigetelő vakolatrendszerrel, részben fémlemez burkolatú szendvicspanelekkel, illetve kis mértékben látszóbetonként alakítandók ki. Ezen felül üvegfalak készülnek. A homlokzat délnyugati részének alsó, közönségforgalmi sávjában tervezett nagyméretű üvegfelület árnyékolását motorosan mozgatható fém lamellák biztosítják. A ferde tető fehér PVC lemez fedést kap.

Az épület szellőztetése alapvetően mesterségesen történik, a szellőzőgépek a tetőn, szabad térben helyezkednek el. Az ablakkal ellátott kisebb helyiségek szellőzése természetes gravitációs úton biztosított. Az épületgépészet részletes bemutatását az “Épületgépészeti műleírás” tartalmazza

A világítási rendszerek a helyiségek funkciójának megfelelően, az előírt megvilágítási értékeket figyelembe véve készülnek, a világítótestek korszerű, energiatakarékos fényforrásúak. A villamos áram előállításánál megújuló forrás is tervezett. A tervezéskor TV közvetítésekhez szükséges áramellátás és megvilágítás igénye is figyelembe lett véve. A villamos rendszerek bemutatását az “Épületvillamossági műleírás” tartalmazza.

Az épületben 3 büfé kerül kialakításra: egy a földszinten, egy az 1., és egy pedig a 3. emeleten. A büfékben csak és kizárólag előrecsomagolt készételeket fognak forgalmazni, italok tekintetében pedig palackozott, alkoholmentes termékeket árulnak majd. A helyiség pontos kialakítását, a berendezési tárgyak számát és típusát a mindenkori üzemeltető alakítja ki, figyelembe véve a népegészségügyi és élelmiszer-biztonsági előírásokat.

Az építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény 31. § (1)) és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) általános előírása szerint a sportcsarnok akadálymentesen használható részei a rendeltetésük szerinti közszolgáltatók által meghatározott adatok alapján valósítandók meg.

Tervezett gépkocsi parkolók száma: 214 db Ebből 5 db a mozgásukban korlátozottak részére akadálymentesen kialakított parkoló, kerékpár parkolók száma: 100 db, autóbusz parkolók száma: 5 db. A szükséges parkolómennyiség a telken, felszínen biztosított.

A részletes műszaki leírást és feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Részajánlattétel kizárásának indoka: A projekt egy darab épület és közvetlen környezetének megvalósítására vonatkozik, ezért összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel. Műszakilag lehetetlen ugyanazon épületre vonatkozóan több gazdasági szereplővel kivitelezésre vonatkozó szerződést megkötni, több külön önálló munkaterületet elkülöníteni, többek közt azok lehatárolásáról, őrzéséről, az egyes munkafázisok összehangolásáról gondoskodni. A munkafolyamatok külön történő kiviteleztetése veszélyeztetné azok egy időben történő műszaki átadhatóságát, továbbá minőségi, és szavatossági szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést. A munkaterület és felvonulási terület nem külön választható.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 020-045365
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Multifunkciós sportcsarnok építés-tervez. Karcagon

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/05/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10759358244
Postai cím: Pillangó Utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: babecz.jozsef@magyarepito.hu
Telefon: +36 309194391
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 453 306 831.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

építőmesteri munkák egyes részeire

belsőépítészeti munkák egyes részeire

tartószerkezeti munkák egyes részeire

épületgépészeti munkák egyes részeire

épületvillamossági munkák egyes részeire

audiovizuális munkák egyes részeire

különféle biztonságtechnikai munkák egyes részeire

épületfelügyeleti és automatika munák egyes részeire

felvonó munkák egyes részeire

tűzvédelmi munkák egyes részeire

konyhatechnológiai munkák egyes részeire

fotovoltaikus kiserőmű munkák egyes részeire

sporttechnológiai munkák egyes részeire

tájépítészeti munkák egyes részeire

útépítési munkák egyes részeire

közmű építési munkák egyes részeire

víztelenítési munkák egyes részeire

elektromos autótöltő kivitelezési munkák egyes részeire

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. Ajánlattevő neve: Prím Építő Építőipari Kft. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 1083 Budapest Illés Utca 17. fszt.2.

Adószám: 11906508-2-42

Ajánlattevő neve: ZERON Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (közös ajánlattevő)

Székhelye: 3526 Miskolc Arany János Utca 2. 2. em. 5.

Adószám: 23077355-2-05

2. Ajánlattevő neve: F-Építő Generál Zrt. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 1203 Budapest Emília Utca 15.

Adószám: 13523398-2-43

Ajánlattevő neve: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság (közös

ajánlattevő)

Székhelye: 2100 Gödöllő Faiskola Tér 13.

Adószám: 12467006-2-13

3. Ajánlattevő neve: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 1149 Budapest Pillangó Utca 28.

Adószám: 10759358-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/05/2022