Leveringen - 295486-2019

Beknopt weergeven

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Lichte vuurwapens

2019/S 120-295486

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
Nationaal identificatienummer: 304740061
Postadres: Šv. Ignoto g. 6
Plaats: Vilnius
Postcode: LT-LT-01144
Land: Litouwen
Ter attentie van: Linas Turčinavičius
E-mail: linas.turcinavicius@kam.lt
Telefoon: +370 52785231

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.kam.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/66779

Elektronische toegang tot informatie : https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=464721&B=PPO

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=464721&B=PPO

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35321000

Beschrijving
Lichte vuurwapens .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
23.7.2019 - 10:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels. Litouws.