Leveringen - 295489-2019

Beknopt weergeven

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet gespecificeerd 

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen

2019/S 120-295489

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministry of Defence, Weapons, Defence General Munitions (DGM) Project Team
Postadres: #4115, Fir 1b, ABW
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Alison Gordon
E-mail: DESWpnsDGM-ComrclMultiuser@mod.gov.uk
Telefoon: +44 3067983951

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.contracts.mod.uk

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35300000

Beschrijving
Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen .
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 120 000 000 GBP
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: DGM/1908
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Rheinmetall Waffe Munition GmbH
Postadres: 200 Woodland Court, Ash Ridge Road, Bradley Stoke
Plaats: Bristol
Postcode: BS32 4LB
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: simon.valencia@rheinmetall.com
Telefoon: +44 1454643100

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 120 000 000 GBP
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 120 000 000 GBP
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal jaar: 7