Leveringen - 295490-2019

Beknopt weergeven

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Telford: Diverse wapens

2019/S 120-295490

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Babcock DSG Ltd
Postadres: Inventory and Repair Management, Building B15, MOD Donnington
Plaats: Telford
Postcode: TF2 8JT
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Hayley Smith
E-mail: hayley.smith@babcockinternational.com
Telefoon: +44 1952967526

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.babcockinternational.com

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35310000

Beschrijving
Diverse wapens .
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 7 500 000 GBP
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: IRM18/5957
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: TVS Supply Chain Solutions
Postadres: Logistics House, Buckshaw qvenue, Chorley
Plaats: Lancashire
Postcode: PR6 7AJ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@tvsscs.com
Telefoon: +44 1257225798

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 7 500 000 GBP
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 7 500 000 GBP
Zonder btw