Leveringen - 295491-2019

Beknopt weergeven

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Estland-Tallinn: Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen

2019/S 120-295491

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Nationaal identificatienummer: 70009764
Postadres: Järve tn 34a
Plaats: Tallinn
Postcode: 11314
Land: Estland
Ter attentie van: KRISTA KIIL
E-mail: krista.kiil@kaitseinvesteeringud.ee
Telefoon: +372 7170469

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.kmin.ee/et/riigi-kaitseinvesteeringute-keskus

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35300000

Beschrijving
Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen .

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: EuroSpike GmbH
Nationaal identificatienummer: HRB 21534
Postadres: Fischbachstrasse 16
Plaats: Röthenbach/Pegn.
Postcode: D-90552
Land: Duitsland
E-mail: guenter.lauer@eurospike.com
Internetadres: http://www.eurospike.com

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 40 000 000,00 EUR
Zonder btw