Leveringen - 295494-2019

Beknopt weergeven

25/06/2019    S120    Varor - Meddelande om tilldelning - Förhandlat förfarande 

Sverige-Stockholm: Artilleri

2019/S 120-295494

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet

Varor

Direktiv 2009/81/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Försvarets materielverk
Nationellt registreringsnummer: 202100-0340
Postadress: Banérgatan 62
Ort: Stockholm
Postnummer: SE-115 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Alexandra Hellsten
E-post: alexandra.hellsten@fmv.se
Telefon: +46 70-9824611

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet/enhet: https://www.fmv.se/

Elektronisk tillgång till information: https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=41882

Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar: https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=41882

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Försvar
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Mätutrustning för 155 mm eldrör
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp

NUTS-kod SE SVERIGE

II.1.3)Information om ramavtal
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen:
Mätutrustning för 155 mm eldrör.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

35322000 Artilleri

II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
Värde: 65 000 000 SEK
Exkl. moms

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med offentliggörande av meddelande om upphandling
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
UH-2019-14
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2019/S 010-020355

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1 Benämning: Mätutrustning för 155 mm eldrör
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25.3.2019
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Officiellt namn: CLP System Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556504-2537
Postadress: Ritarslingan 5
Ort: Täby
Postnummer: SE-187 66
Land: Sverige
E-post: N.grull@clp.se
Telefon: +46 70-2533990

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
Det slutliga totala värdet av kontraktet:
Värde: 65 000 000 SEK
Exkl. moms
V.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att unyttjas för kontraktet: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
24.6.2019