Pomozte nám optimalizovat stránky TED: Vyplňte prosím krátký dotazník

Služby - 295599-2018

10/07/2018    S130    Evropská komise - Služby - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Lucembursko-Lucemburk: Sběr a zpracování podrobných obchodních dat ze zemí mimo EU a mezinárodních organizací

2018/S 130-295599

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2018/S 102-232128)

Právní základ:

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Eurostat
Poštovní adresa: EUROSTAT- financial Cell directorate G-Bâtiment Ariane 00/B063 Tri central, L-2920 Luxembourg
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000
Země: Lucembursko
E-mail: estat-directorate-G-call-for-tenders@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-32600

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/eurostat

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Sběr a zpracování podrobných obchodních dat ze zemí mimo EU a mezinárodních organizací

Spisové číslo: ESTAT/G/2018/007
II.1.2)Hlavní kód CPV
79330000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Hlavním cílem je vypracovat podrobnou statistiku externích obchodních dat přenášených zeměmi mimo EU nebo mezinárodními organizacemi a dostupných prostřednictvím databáze Comext. Nežli jsou data nahrána do databáze Comext a distribuována, měla by být zkontrolována z hlediska kvality, což může vyžadovat opravy, seskupení a změny vyžadující častý kontakt s různými poskytovateli dat.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
05/07/2018
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 102-232128

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: III.1.1)
Místo v textu, které má být změněno: Způsobilost pro zajištění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Namísto:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

Má být:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.“ (nejnovější verze specifikace nabídkového řízení ze dne 5. července 2018).

VII.2)Další dodatečné informace:

V návaznosti na novou verzi elektronického podávání nabídek, která zavádí registraci PIC a nový postup při ověřování právního subjektu, nesmí být některé dokumenty podávány spolu s nabídkou prostřednictvím elektronického podávání nabídek, ale mohou být vyžádány validačními službami EU v pozdější fázi (viz položka 4.4.1 nejnovější verze specifikací nabídkového řízení ze dne 5. února 2018).