Servicii - 295599-2018

10/07/2018    S130

Luxemburg-Luxemburg: Colectare și prelucrare de date comerciale detaliate furnizate de țări din afara UE și de organizații internaționale

2018/S 130-295599

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2018/S 102-232128)

Temei juridic:

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Eurostat
Adresă: EUROSTAT- financial Cell directorate G-Bâtiment Ariane 00/B063 Tri central, L-2920 Luxembourg
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Țară: Luxemburg
E-mail: estat-directorate-G-call-for-tenders@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-32600
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/eurostat

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Colectare și prelucrare de date comerciale detaliate furnizate de țări din afara UE și de organizații internaționale

Număr de referinţă: ESTAT/G/2018/007
II.1.2)Cod CPV principal
79330000 Servicii statistice
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul principal este de a face statisticile externe detaliate transmise de către țările din afara UE sau de către organizațiile internaționale disponibile în baza de date Comext. Înainte de a fi încărcate în Comext și difuzate, datele ar trebui verificate din punct de vedere al calității și acest lucru poate declanșa corecții, agregări și transformări care implică un contact frecvent cu diferiții furnizori de date.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/07/2018
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 102-232128

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: III.1.1)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Adecvat pentru monitorizarea activității profesionale, inclusiv cerințele privind înscrierea în registrul comerțului sau profesional
În loc de:

A se vedea adresa de internet indicată la Secțiunea I.3.

A se citi:

A se vedea adresa de internet prezentată în Secțiunea I.3 "(ultima versiune a caietului de sarcini al licitației din data de 5.7.2018).

VII.2)Alte informații suplimentare:

În urma unei noi lansări a eSubmission introducând înregistrarea unui PIC și a noii proceduri de validare a entității juridice, anumite documente nu vor fi prezentate împreună cu oferta în e-Submission, dar pot fi solicitate ulterior de serviciile de validare ale UE (a se vedea punctul 4.4. 1 din ultima versiune a caietului de sarcini al licitației din data de 5.2.2018.