Urad za publikacije EU glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Storitve - 295603-2018

10/07/2018    S130    Evropski parlament - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Nakup kartic za avtopralnico za službena vozila Evropskega parlamenta v Bruslju

2018/S 130-295603

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: Plateau de Kirchberg
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000
Poštna številka: L-2929
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Direction de la logistique — Service de passation de marchés publics / bureau KAD 03G025
E-naslov: INLO.CFT@ep.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3678
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nakup kartic za avtopralnico za službena vozila Evropskega parlamenta v Bruslju

Referenčna številka dokumenta: 06B10/2018/M028
II.1.2)Glavna koda CPV
50112300
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Evropski parlament je sklenil objaviti javni razpis z namenom sklenitve okvirne pogodbe z najdaljšim obdobjem trajanja 4 let, na podlagi katere bo lahko pridobil kartice za avtopralnico za čiščenje službenih vozil v bližini svojih stavb v Bruslju.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE10
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Regija glavnega mesta Bruselj

II.2.4)Opis javnega naročila:

Število pranj je ocenjeno na 5 000 (zunanje pranje z ročno končno obdelavo) in 1 650 (celovito notranje čiščenje) obiskov na leto. Zahteva se klasično pranje z vrtljivimi krtačami in uporaba okolju prijaznih sredstev.

Celoten podroben opis storitev in zahtev lahko najdete v razpisnih specifikacijah, ki so na voljo za prenos z naslova iz točke I.1.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Okoljski ukrepi / Ponder: 10
Merilo kakovosti - Ime: Postopek izvedbe storitev / Ponder: 10
Cena - Ponder: 60
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Najvišja vrednost okvirne pogodbe bo določena na podlagi cen na enoto glede na predvidene letne količine, ki se pomnožijo s faktorjem 1,15 za nepredvidene spremembe potreb v času trajanja okvirne pogodbe.

Okvirna pogodba bo sklenjena za začetno obdobje 1 leta z možnostjo 3 podaljšanj.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

— vpis v register poklicev ali trgovski register, razen če je ponudnik mednarodna organizacija,

— vsa dovoljenja, potrebna za izvedbo predmeta naročila v Belgiji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

— letni promet v višini najmanj 150 000 EUR, ustvarjen na področju, ki ga zajema to naročilo (pranje vozil), v zadnjih 2 zaključenih poslovnih letih,

— zavarovalno kritje poklicnega tveganja.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

— najmanj 2 leti izkušenj na področju tega naročila,

— tehnična oprema, orodje in material, ki ga ponudnik predlaga za izvedbo naročila, mora izpolnjevati zahteve razpisnih specifikacij (tehnične lastnosti in geografska lega).

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte razpisno dokumentacijo, na voljo za prenos z naslova iz točke I.1.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 09/08/2018
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 14/08/2018
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Luxembourg

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte razpisno dokumentacijo. Da se izognete potovanju, lahko zaprosite za zapisnik z odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

pomlad 2022

VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Datum iz točke IV.2.2 se upošteva kot skrajni rok za oddajo dokumentacije na pošto (poštni žig).

Ponudb ni mogoče poslati po elektronski pošti, sicer bodo zavrnjene.

Neobvezno informativno srečanje bo potekalo v Bruslju, kot je podrobneje določeno v razpisni dokumentaciji. Udeležba je zelo priporočljiva.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče, organe juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg

Internetni naslov: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Država: Francija

Internetni naslov: https://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V roku 2 mesecev od objave tega obvestila, ki se lahko podaljša zaradi oddaljenosti.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
03/07/2018