Works - 295670-2019

26/06/2019    S121

Lithuania-Vilnius: Construction work

2019/S 121-295670

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
National registration number: 188608252
Postal address: Savanorių pr. 2
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-03116
Country: Lithuania
Contact person: Anastasija Daubarienė
E-mail: anastasija.daubariene@vsat.vrm.lt
Telephone: +370 38763017
Internet address(es):
Main address: http://www.pasienis.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5783
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=464884
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=464884&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

VSAT prie LR VRM užsieniečių registracijos centro statyba ir rekonstravimas

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Šio pirkimo objektas yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro, esančio adresu: Vilniaus g. 100, Pabradės m., Švenčionių r. sav., statybos ir rekonstravimo darbai (kartu su darbo projekto, o esant būtinybei, ir techninio projekto laidos „A“ paruošimu).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Šio pirkimo objektas yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro, esančio adresu: Vilniaus g. 100, Pabradės m., Švenčionių r. sav., statybos ir rekonstravimo darbai (kartu su darbo projekto, o esant būtinybei, ir techninio projekto laidos „A“ paruošimu).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 pratęsimai iki 12 mėn.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

EC Decision C(2015)9316

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, turi prisijungti adresu: http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sudarant pirkimo sutartį joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, kokybės charakteristikos ar kitos pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos.

Tiekėjas per 7 (septynias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos turi pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą:

Pirmo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimą.

Užtikrinimo vertė – ne mažesnė kaip 4 proc. sutarties kainos su PVM. Banko garantija, draudimo bendrovės laidavimo draudimu turi būti garantuojamas perkančiosios organizacijos patirtų nuostolių atlyginimas. Užtikrinimas turi būti besąlygiškas ir neatšaukiamas, turi galioti iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. apimti sutarties galiojimo terminą.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/08/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/08/2019
Local time: 10:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/06/2019