Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Dodávky - 295684-2020

25/06/2020    S121

Česko-Praha: Elektrická energie

2020/S 121-295684

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2016/S 215-391271)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Národní identifikační číslo: 41197518
Poštovní adresa: Orlická 2020
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 130 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: David Louma
E-mail: david.louma@vzp.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.vzp.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/vzp

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka elektrické energie na 48 měsíců formou DNS

Spisové číslo: 1605688
II.1.2)Hlavní kód CPV
09310000 Elektrická energie
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou: a) dodávky elektrické energie v hladině nízkého napětí (dále jen „NN“) a b) v hladině vysokého napětí (dále jen „VN“), viz výzva k podání nabídek. Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/06/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 215-391271

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Dova trvání v měsících
Namísto:

48

Má být:

96

VII.2)Další dodatečné informace:

Na základě ustanovení § § 139 odst. 9, písm. a) ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu trvání DNS o dalších 48 měsíců. Předpokládaná hodnota DNS na dalších 48 měsíců je 78 155 400 CZK bez DPH, celkově tedy za 96 měsíců 151 180 800 CZK bez DPH.