Paslaugos - 295719-2014

Pateikti glaustą rodinį

30/08/2014    S166

Belgija-Briuselis: Paslaugų pirkimo sutartis siekiant įvertinti reglamentų dėl lengvųjų transporto priemonių CO2 modalumus po 2020 m.

2014/S 166-295719

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Klimato politikos generalinis direktoratas, SRD.2 – Finansai
Adresas: BU-9 01/005
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Kam: Rinkų darbo grupė
El. paštas: clima-tenders@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22960008

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/clima/tenders/tenders_en.htm

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Aplinka
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Sutarčiai suteiktas pavadinimas

Paslaugų pirkimo sutartis siekiant įvertinti reglamentų dėl lengvųjų transporto priemonių CO2 modalumus po 2020 m.

II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: extra muros.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
II.1.4)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Tai pateiks Komisijai galimų teisėkūros elementų („modalumų“) poveikio vertinimą siekiant įvertinti poveikį lengvosioms transporto priemonėms (automobiliams ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms) po 2020 m. kartu su reguliavimo sistema.

Darbo rezultatas bus skirtingų modalumų poveikio ir pageidaujamumo iki 2030 m. vertinimai ir rezultatai, reikalingi 2025–2030 m. Vertinimas leis Komisijai parengti išvadas dėl modalumų pasirinkimo, susijusio su būsimais reglamentais dėl CO2, įskaitant tinkamą griežtumą. Jei reikės, bus įtraukta politinių galimybių poveikio sąnaudoms ir paskirstomojo poveikio transporto priemonių gamintojams ir kategorijoms analizė. Joje bus pateiktas visapusiškas socialinės lygybės, konkurencingumo neutralumo, technologinio neutralumo, tarptautinės konkurencijos, poveikio ES ekonomikai, pasiekiamumo, suderinamumo su būtina išmetamųjų teršalų trajektorija ir bendru išlaidų efektyvumu svarstomoms galimybėms vertinimas.

Tikimasi, kad bus atlikta kiekybinė analizė ir suteiktos Komisijai atitinkamos galutinės priemonės, tokios kaip skaičiuoklės, įskaitant pagrindines prielaidas ir duomenis.
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

90700000 Aplinkosauginės paslaugos

II.1.6)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.2)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
Vertė: 260 848 EUR
Be PVM

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:
1. Siūlomos metodikos kokybę. Lyginamasis svoris 80
2. Darbo organizavimą. Lyginamasis svoris 10
3. Kokybės kontrolės priemones. Lyginamasis svoris 10
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris
CLIMA.C.2/SER/2014/0001.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Išankstinis informacinis skelbimas

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2014/S 37-060303 21.2.2014

Skelbimas apie pirkimą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2014/S 70-119678 9.4.2014

V dalis: Sutarties sudarymas

V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
8.8.2014
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: CE Delft BV/TNO/Cambridge Econometrics Ltd
Adresas: Oude Delft 180
Miestas: Delftas
Pašto kodas: 2611 HH
Šalis: Nyderlandai

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
Vertė: 300 000 EUR
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 260 848 EUR
Be PVM
Jei numatyta metinė arba mėnesinė vertė:
Mėnesių skaičių: 9
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: taip
Sutarties dalies, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba tokia dalis procentais:
Dalis: 5 %

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.2)Papildoma informacija:
Vadovaudamasi 25.10.2012 Finansinio reglamento Nr. 966/2012 taikymo taisyklių 134 straipsnio 1 dalies f punktu, per 3 metus nuo pradinės sutarties sudarymo perkančioji organizacija galės pasinaudoti išskirtine derybų procedūra dėl papildomų paslaugų (iš anksto nepublikuodama skelbimo apie pirkimą), kurias sudaro panašių paslaugų, patikėtų ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija paskyrė pradinę sutartį, kartojimo (ne daugiau nei 50 % pradinės sutarties vertės).
Konkurso specifikacijas ir su šiuo kvietimu dalyvauti konkurse susijusius dokumentus galima atsisiųsti iš I.1 dalyje pateiktos nuorodos, skirtos e. viešiesiems pirkimams.
Prie šių konkurso specifikacijų gali būti pridėtas priedas / klaidų ištaisymas arba „Klausimai ir atsakymai“. Tokiu atveju ši informacija bus paskelbta likus bent 5 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taigi minėtą tinklavietę rekomenduojama reguliariai tikrinti. Dokumentai bus matomi ir juos bus galima atsisiųsti, tačiau jeigu jūs užsiregistruosite šiame konkurse tiesiog įvesdami savo el. pašto adresą ir slaptažodį, būsite automatiškai informuotas apie visus pakeitimus, kurie gali būti paskelbti (papildomus dokumentus, atsakymus į pateiktus klausimus ir kt.).
Komisija nebus atsakinga, jei konkurso dalyviai, prieš pateikdami pasiūlymus, neatkreips dėmesio į šią papildomą informaciją.

Informuojame, kad tai buvo skelbta 21.2.2014 išankstiniame informaciniame skelbime OL 2014/S 37-060303, o biudžetas buvo 300 000 EUR.

VI.3)Skundų pateikimo procedūra
VI.3.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai apie tai tampa žinoma. Europos ombudsmenui pateiktas skundas neturi galios šio laikotarpio sustabdyti ar inicijuoti naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20.8.2014