Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Építési beruházás - 295777-2018

10/07/2018    S130

Magyarország-Lakitelek: Irodaház építése

2018/S 130-295777

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Népfőiskola Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: AK17927
Postai cím: Felsőalpár utca 3
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lezsák Sándor kuratóriumi elnök
E-mail: info@nepfolakitelek.hu
Telefon: +36 76549049
Fax: +36 76549048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nepfoiskola.lakitelek.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének építése (1. és 2. ütem)

II.1.2)Fő CPV-kód
45213150 Irodaház építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének építése a 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. alatti ingatlanon (1. és 2. ütem).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 214 222 584.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213150 Irodaház építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. alatti 040/14. hrsz-ú ingatlan

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3 990,11 m hasznos alapterületű, kétszintes, tetőteres új irodaépület építése. 1. ütem: A teljes épület szerkezetkész, a teljes épülethomlokzattal (az északi homlokzaton 2 db 1,5 m x 24 m és 1 db 1,5 m x 6 m, összesen 78 m felületen sgraffito technikával tervezett, képírással írt fríz jellegű művészi kompozíció kivitelezésével, továbbá az épület négy homlokzatán 40 m -en, összesen 110 részegységben vakolathímzéssel készített vakolatornamentika kivitelezésével), személyfelvonó helyének építészeti kialakításával, 350 kW teljesítményű, megújuló energiaforrást alkalmazó fűtési rendszert kiszolgáló gépészettel és épületvillamossági kialakítással, a földszinten 1 494,21 m alapterületű épületrész kulcsrakész állapotban való elkészítésével, (az 1. sz. kiegészítő tájékoztatásban foglaltak figyelembevételével) beépített bútorzat nélkül. 2. ütem: Teljes körű befejezés kulcsrakészen az épület teljes alapterületén építészeti munkákkal, gépészettel, a személyfelvonó beépítésével, az épületvillamossági munkákkal, teljes beépített bútorzattal együtt. Továbbá az épülethez kapcsolódó térburkolások, a parkolók valamint a kertészeti munkák elkészítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállási időtartam hónapokban / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Megajánlott teljesítési időtartam mértéke napokban / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Megajánlott késedelmi kötbér mértéke / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Megajánlott jótállási biztosíték mértéke / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Építész szakember kötelezően előírton felüli tapasztalatának időtartama hónapokban / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Építményvillamossági szakember kötelezően előírton felüli tapasztalatának időtartama hónapokban / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Épületgépész szakember kötelezően előírton felüli tapasztalatának időtartama hónapokban / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: ISO 9001 tanúsítvány megléte / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: ISO 14001 tanúsítvány megléte / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az 1. ütem vonatkozásában a legrövidebb vállalható teljesítési határidő 240 nap, a leghosszabb vállalható határidő 300 nap. A határidő a szerződés aláírásától számít. A 2. ütem vonatkozásában a teljesítési határidő 180 nap, amely a munkaterület átadásától számít.

A 480 nap teljesítési határidő az I. és II. ütem együttesen elvárt időtartama.

A bírálati módszer a közbeszerzési dokumentumokban

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 066-146102
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének építése (1. és 2. ütem)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bauszer Kft.
Postai cím: Röszkei út 46.
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 200 356 158.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 214 222 584.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építményvillamos felelős műszaki vezetés, épületgépész felelős műszaki vezetés, fríz kivitelezés művészeti munkálatai, helyszíni vakolatornamentika tervezése és részmegvalósítási munkái

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma: BAUSZER Kft. 6782 Mórahalom, Röszkei út 46. Adószám: 10557606-2-06

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottság@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottság@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/07/2018