Építési beruházás - 295777-2018

10/07/2018    S130

Magyarország-Lakitelek: Irodaház építése

2018/S 130-295777

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Népfőiskola Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: AK17927
Postai cím: Felsőalpár utca 3
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lezsák Sándor kuratóriumi elnök
E-mail: info@nepfolakitelek.hu
Telefon: +36 76549049
Fax: +36 76549048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nepfoiskola.lakitelek.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének építése (1. és 2. ütem)

II.1.2)Fő CPV-kód
45213150 Irodaház építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének építése a 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. alatti ingatlanon (1. és 2. ütem).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 214 222 584.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213150 Irodaház építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. alatti 040/14. hrsz-ú ingatlan

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3 990,11 m hasznos alapterületű, kétszintes, tetőteres új irodaépület építése. 1. ütem: A teljes épület szerkezetkész, a teljes épülethomlokzattal (az északi homlokzaton 2 db 1,5 m x 24 m és 1 db 1,5 m x 6 m, összesen 78 m felületen sgraffito technikával tervezett, képírással írt fríz jellegű művészi kompozíció kivitelezésével, továbbá az épület négy homlokzatán 40 m -en, összesen 110 részegységben vakolathímzéssel készített vakolatornamentika kivitelezésével), személyfelvonó helyének építészeti kialakításával, 350 kW teljesítményű, megújuló energiaforrást alkalmazó fűtési rendszert kiszolgáló gépészettel és épületvillamossági kialakítással, a földszinten 1 494,21 m alapterületű épületrész kulcsrakész állapotban való elkészítésével, (az 1. sz. kiegészítő tájékoztatásban foglaltak figyelembevételével) beépített bútorzat nélkül. 2. ütem: Teljes körű befejezés kulcsrakészen az épület teljes alapterületén építészeti munkákkal, gépészettel, a személyfelvonó beépítésével, az épületvillamossági munkákkal, teljes beépített bútorzattal együtt. Továbbá az épülethez kapcsolódó térburkolások, a parkolók valamint a kertészeti munkák elkészítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállási időtartam hónapokban / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Megajánlott teljesítési időtartam mértéke napokban / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Megajánlott késedelmi kötbér mértéke / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Megajánlott jótállási biztosíték mértéke / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Építész szakember kötelezően előírton felüli tapasztalatának időtartama hónapokban / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Építményvillamossági szakember kötelezően előírton felüli tapasztalatának időtartama hónapokban / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Épületgépész szakember kötelezően előírton felüli tapasztalatának időtartama hónapokban / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: ISO 9001 tanúsítvány megléte / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: ISO 14001 tanúsítvány megléte / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az 1. ütem vonatkozásában a legrövidebb vállalható teljesítési határidő 240 nap, a leghosszabb vállalható határidő 300 nap. A határidő a szerződés aláírásától számít. A 2. ütem vonatkozásában a teljesítési határidő 180 nap, amely a munkaterület átadásától számít.

A 480 nap teljesítési határidő az I. és II. ütem együttesen elvárt időtartama.

A bírálati módszer a közbeszerzési dokumentumokban

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 066-146102
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének építése (1. és 2. ütem)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bauszer Kft.
Postai cím: Röszkei út 46.
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 200 356 158.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 214 222 584.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építményvillamos felelős műszaki vezetés, épületgépész felelős műszaki vezetés, fríz kivitelezés művészeti munkálatai, helyszíni vakolatornamentika tervezése és részmegvalósítási munkái

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma: BAUSZER Kft. 6782 Mórahalom, Röszkei út 46. Adószám: 10557606-2-06

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottság@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottság@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/07/2018