Varor - 295954-2018

10/07/2018    S130

Danmark-København V: Centralvärmeutrustning

2018/S 130-295954

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Øresundsbro Konsortiet
Nationellt registreringsnummer: 24246787
Postadress: Vester Søgade 10
Ort: København V
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Reinholtz
E-post: mre@oresundsbron.com
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.oresundsbron.com
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvrdduxkv&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvrdduxkv&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Värmeanläggning om 485 kW skall ersättas med en ny energieffektiv och hållbar lösning

Referensnummer: P676 IMS nr 4.9.1/174-42390
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39715210 Centralvärmeutrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

I avtalet omfattas demontering av befintlig gasvärmeanläggning samt installation av en ny miljövänlig och energieffektiv uppvärmningsanläggning.

Säljaren svarar med andra ord för ett helhetsåtagande för Produkten

I avtalet omfattas demontering av befintlig gasvärmeanläggning samt installation av en ny miljövänlig och energieffektiv uppvärmningsanläggning.

Säljaren svarar med andra ord för ett helhetsåtagande för Produkten

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45232141 Värmecentral
45315000 Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

I avtalet omfattas demontering av befintlig gasvärmeanläggning samt installation av en ny miljövänlig och energieffektiv uppvärmningsanläggning.

Säljaren svarar med andra ord för ett helhetsåtagande för Produkten

Kortfattad beskrivning av omfattningen

I avtalet omfattas demontering av befintlig gasvärmeanläggning samt installation av en ny miljövänlig och energieffektiv uppvärmningsanläggning.

Säljaren svarar med andra ord för ett helhetsåtagande för Produkten

Vad som efterfrågas

Köparen är öppen för miljövänliga och energieffektiva lösningar som ersätter gasuppvärmning.

Köparen efterfrågar ett partnerskap för att lösa Köparens behov inom det angivna området, vilket sträcker sig över ett omfattande helhetsåtagande för byte av uppvärmningsanläggning samt svarar för själva produkten som är avsedd att värma upp Köparens anläggning på Lernacken.

Informationsmöte

Köparen kommer att genomföra informationsmöten hos Köparen. Vid detta tillfälle kommer följande att presenteras: - Allmän presentation av verksamheten och Øresundsbron - Allmän presentation av förfrågningsunderlaget

— Regler för planering och avrapportering - Regler för miljö, arbetsmiljö, kvalitet samt arbete på järnväg och väg Anmälan sker genom Inköpssystemets "frågor och svar" med uppgift om antalet deltagare.

Informationsmöten kommer genomföras i samband med platsbesök.

Upphandlingsregler

Aktuell upphandling är en upphandling i Danmark underkastad danska upphandlingsregler Udbudsloven, LOV nr 1564 af 15/12/2015.

Avtalsperiod

Avtalet träder i kraft.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2018
Slut: 30/09/2020
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/08/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska, Danska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 19/11/2018
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/08/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Ort: Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg
Land: Danmark
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/07/2018