Services - 296146-2023

19/05/2023    S96

Finland-Espoo: IT services: consulting, software development, Internet and support

2023/S 096-296146

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Geologian tutkimuskeskus
National registration number: 0244680-7
Town: Espoo
NUTS code: FI1 Manner-Suomi
Country: Finland
E-mail: kilpailut@gtk.fi
Telephone: +358 295030000
Internet address(es):
Main address: http://www.gtk.fi
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Tutkimus

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Geologian tutkimuskeskus - Toteutuskumppanin ostopalvelun hankinta- IT-konsultointi 2021–2025 (DPS)

Reference number: GTK/137/02.03.01/2023
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Geologian tutkimuskeskus pyytää tarjoustanne toteutuskumppaniksi (jäljempänä “toteutuskumppani”) tämän tarjouspyynnön ja

sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouspyynnön toteutuskumppanuus koskee Geologian tutkimuskeskuksen (jäljempänä GTK) Geotietojärjestelmän

toimialasidonnaisia ratkaisuja seuraavaksi kahdeksi (2) vuodeksi ja kahdeksi (2) optiovuodeksi.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 700 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Description of the procurement:

Geologian tutkimuskeskus pyytää tarjoustanne toteutuskumppaniksi (jäljempänä “toteutuskumppani”) tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouspyynnön toteutuskumppanuus koskee Geologian tutkimuskeskuksen (jäljempänä GTK) Geotietojärjestelmän toimialasidonnaisia ratkaisuja seuraavaksi kahdeksi (2) vuodeksi ja kahdeksi (2) optiovuodeksi.

Geotietojärjestelmä kattaa suuren osan GTK:n geotieteellisen tiedon keruusta, hallinnasta ja jakelusta. Geotieteellinen tieto sisältää havaintoja, mittauksia ja tulkintoja. Geotieteellinen tieto on usein paikkaan sidottua, minkä vuoksi paikkatietojärjestelmä on keskeinen osa Geotietojärjestelmää. GTK uudistaa geotietojärjestelmäkokonaisuuden erityisesti teknologiaratkaisujen osalta. Toteutus tehdään modulaarisesti huomioiden toiminta- ja tietoarkkitehtuurin muutostarpeet ja vaikutukset järjestelmä-, sovellus- ja teknologia-arkkitehtuureihin.

Perustietotekniikassa GTK hyödyntää Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tarjoamia palveluita ja ratkaisuja, jotka ovat toimialariippumattomia.

GTK:n teknologia-alustoina tulevat tämänhetkisten suunnitelmien mukaan olemaan Valtorin toimittama Vaka-Pilvi (MS Azure) ja Valtorin on premise-konesaliympäristön palvelimet. Maastotiedonkeruussa ja geotiedon käsittelyssä ja prosessoinnissa tullaan tämänhetkisen näkemyksen mukaan käyttämään Esri Inc:n ArcGIS-ympäristöä (mm. ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro ja Field Maps). Julkiset paikkatietojen rajapintapalvelut sekä karttapalvelut tulevat hyödyntämään avoimen lähdekoodin ratkaisuja.

GTK:n aineistojen käsittelyssä käytetään Safe Softwaren FME-tuotetta, josta on käytössä sekä Workbench että Server. FME:tä tullaan jatkossa hyödyntämään tietotuotteistuksen lisäksi myös aineistojen siirroissa tietokantaan, hakutoiminnallisuuksien toteuttamisessa ja aineistojen irrotuksissa tietokannasta jatkokäyttöä mm. mallinnusta varten.

Tarjouspyynnön mukaiset työt toteutetaan ketterän kehitysmenetelmän periaatteen mukaisesti ja modulaarisesti. Toteutuskumppani toimii mm. kohdissa 1–3 osana GTK:n sovelluskehitystiimiä, joka koostuu GTK:n scrum masterista ja 1–2 GTK: n sovelluskehittäjästä. Tämän lisäksi toteutuskumppani tekee kokonaisuuksia sovellustoimittajana, jolloin toteutuskumppanilla on myös tiimin vetäjän/Scrum master vetovastuu. Edellisestä esimerkkinä on alla kuvattu kohta 7. Nykyhetkellä tiedossa olevista töistä, tarkemmat yksityiskohdat ja se, mitä sopimusehtoja sovelletaan eri työkokonaisuuksiin, on eritelty jokaisen toteutuskohteen kuvaukseen. Osakokonaisuuksissa 5 ja 6 on kokonaisuuden 7 lisäksi alustavan arviomme mukaan mahdollista tehdä erikseen sovittavia toimituksen kohteita, joihin sovelletaan sovellushankinnan ehtoja ja niihin liittyvää sovellushankintasopimusta ja tarvittaessa lisäksi muita soveltuvia JIT 2015 erityisehtoja soveltuvin osin. Työn edetessä voidaan tilata lisätyötä. Työt toteutetaan noudattaen GTK:n arkkitehtuurisuunnitelmia ja vaatimusmäärittelyjä.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Laatu - asiantuntijoiden kokemus ja/tai osaaminen / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Sopimukseen sisältyy kahden (2) vuoden optio. Optiokausi on 2025-2027 (päivämäärät tarkentuvat kun sopimus on allekirjoitettu). Tilaaja tekee päätöksen option käytöstä erikseen ja sen käyttö on ainoastaan Tilaajan harkinnassa. Hankintayksikkö ilmoittaa toimittajalle mahdollisen option käytöstä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: GTK/137/02.03.01/2023
Title:

Geologian tutkimuskeskus - Toteutuskumppanin ostopalvelun hankinta- IT-konsultointi 2021–2025 (DPS)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/04/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Solita Oy
National registration number: 1060155-5
Postal address: Eteläesplanadi 8
Town: Helsinki
NUTS code: FI1 Manner-Suomi
Postal code: 00130
Country: Finland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 700 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 700 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Sörnäistenkatu 1
Town: Helsinki
Postal code: 00580
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/05/2023