There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 296146-2023

19/05/2023    S96

Suomi-Espoo: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2023/S 096-296146

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Geologian tutkimuskeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0244680-7
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailut@gtk.fi
Puhelin: +358 295030000
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.gtk.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Tutkimus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Geologian tutkimuskeskus - Toteutuskumppanin ostopalvelun hankinta- IT-konsultointi 2021–2025 (DPS)

Viitenumero: GTK/137/02.03.01/2023
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Geologian tutkimuskeskus pyytää tarjoustanne toteutuskumppaniksi (jäljempänä “toteutuskumppani”) tämän tarjouspyynnön ja

sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouspyynnön toteutuskumppanuus koskee Geologian tutkimuskeskuksen (jäljempänä GTK) Geotietojärjestelmän

toimialasidonnaisia ratkaisuja seuraavaksi kahdeksi (2) vuodeksi ja kahdeksi (2) optiovuodeksi.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 700 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Geologian tutkimuskeskus pyytää tarjoustanne toteutuskumppaniksi (jäljempänä “toteutuskumppani”) tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouspyynnön toteutuskumppanuus koskee Geologian tutkimuskeskuksen (jäljempänä GTK) Geotietojärjestelmän toimialasidonnaisia ratkaisuja seuraavaksi kahdeksi (2) vuodeksi ja kahdeksi (2) optiovuodeksi.

Geotietojärjestelmä kattaa suuren osan GTK:n geotieteellisen tiedon keruusta, hallinnasta ja jakelusta. Geotieteellinen tieto sisältää havaintoja, mittauksia ja tulkintoja. Geotieteellinen tieto on usein paikkaan sidottua, minkä vuoksi paikkatietojärjestelmä on keskeinen osa Geotietojärjestelmää. GTK uudistaa geotietojärjestelmäkokonaisuuden erityisesti teknologiaratkaisujen osalta. Toteutus tehdään modulaarisesti huomioiden toiminta- ja tietoarkkitehtuurin muutostarpeet ja vaikutukset järjestelmä-, sovellus- ja teknologia-arkkitehtuureihin.

Perustietotekniikassa GTK hyödyntää Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tarjoamia palveluita ja ratkaisuja, jotka ovat toimialariippumattomia.

GTK:n teknologia-alustoina tulevat tämänhetkisten suunnitelmien mukaan olemaan Valtorin toimittama Vaka-Pilvi (MS Azure) ja Valtorin on premise-konesaliympäristön palvelimet. Maastotiedonkeruussa ja geotiedon käsittelyssä ja prosessoinnissa tullaan tämänhetkisen näkemyksen mukaan käyttämään Esri Inc:n ArcGIS-ympäristöä (mm. ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro ja Field Maps). Julkiset paikkatietojen rajapintapalvelut sekä karttapalvelut tulevat hyödyntämään avoimen lähdekoodin ratkaisuja.

GTK:n aineistojen käsittelyssä käytetään Safe Softwaren FME-tuotetta, josta on käytössä sekä Workbench että Server. FME:tä tullaan jatkossa hyödyntämään tietotuotteistuksen lisäksi myös aineistojen siirroissa tietokantaan, hakutoiminnallisuuksien toteuttamisessa ja aineistojen irrotuksissa tietokannasta jatkokäyttöä mm. mallinnusta varten.

Tarjouspyynnön mukaiset työt toteutetaan ketterän kehitysmenetelmän periaatteen mukaisesti ja modulaarisesti. Toteutuskumppani toimii mm. kohdissa 1–3 osana GTK:n sovelluskehitystiimiä, joka koostuu GTK:n scrum masterista ja 1–2 GTK: n sovelluskehittäjästä. Tämän lisäksi toteutuskumppani tekee kokonaisuuksia sovellustoimittajana, jolloin toteutuskumppanilla on myös tiimin vetäjän/Scrum master vetovastuu. Edellisestä esimerkkinä on alla kuvattu kohta 7. Nykyhetkellä tiedossa olevista töistä, tarkemmat yksityiskohdat ja se, mitä sopimusehtoja sovelletaan eri työkokonaisuuksiin, on eritelty jokaisen toteutuskohteen kuvaukseen. Osakokonaisuuksissa 5 ja 6 on kokonaisuuden 7 lisäksi alustavan arviomme mukaan mahdollista tehdä erikseen sovittavia toimituksen kohteita, joihin sovelletaan sovellushankinnan ehtoja ja niihin liittyvää sovellushankintasopimusta ja tarvittaessa lisäksi muita soveltuvia JIT 2015 erityisehtoja soveltuvin osin. Työn edetessä voidaan tilata lisätyötä. Työt toteutetaan noudattaen GTK:n arkkitehtuurisuunnitelmia ja vaatimusmäärittelyjä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu - asiantuntijoiden kokemus ja/tai osaaminen / Painotus: 50
Hinta - Painotus: 50
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy kahden (2) vuoden optio. Optiokausi on 2025-2027 (päivämäärät tarkentuvat kun sopimus on allekirjoitettu). Tilaaja tekee päätöksen option käytöstä erikseen ja sen käyttö on ainoastaan Tilaajan harkinnassa. Hankintayksikkö ilmoittaa toimittajalle mahdollisen option käytöstä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: GTK/137/02.03.01/2023
Nimi:

Geologian tutkimuskeskus - Toteutuskumppanin ostopalvelun hankinta- IT-konsultointi 2021–2025 (DPS)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
28/04/2023
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Solita Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1060155-5
Postiosoite: Eteläesplanadi 8
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: 00130
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 700 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 700 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/05/2023