Tjenesteydelser - 296166-2020

25/06/2020    S121

Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester

2020/S 121-296166

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Aagaard Christiansen
E-mail: schr@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=diqbuoxcdn
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af ambulancetjeneste og liggende / hvilende patienttransport

Sagsnr.: 2020-005181
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85143000 Ambulancetjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

De udbudte fire (4) delaftaler omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel (AMB) og udførelse af liggende / hvilende patienttransport (PT).

Udbudsmaterialet, herunder krav til egnethed, er baseret på udbudsmaterialet i Region Midtjyllands igangværende udbud. Såfremt en ansøger har ansøgt om prækvalifikation i Region Midtjyllands udbud, vil grundlaget for denne ansøgning kunne genanvendes i nærværende udbud.

Den i afsnit II.1.5) anslåede værdi er baseret på ordregivers forventede årlige betaling for den samlede ambulancetjeneste i dag (responstidsmodel) x 5 år. Det er ikke muligt at angive en anslået værdi pr. udbudt delaftale (beredskabsmodel).

Såfremt tidspunktet for kontraktens underskrivelse udskydes væsentligt i forhold til det i tidsplanen forudsatte tidspunkt, vil driftstart kunne udskydes tilsvarende, således at det sikres, at implementeringsperioden får en varighed på minimum 11 måneder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 275 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

En tilbudsgiver kan maksimalt tildeles 3 ud af 4 delaftaler. Derudover kan en tilbudsgiver selv begrænse antallet af delaftaler, som denne ønsker at få tildelt. Se nærmere udbudsbekendtgørelsens afsnit VI.3) og udbudsbetingelsernes afsnit 4.2, 4.5 og 10.5.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale Vest

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel, herunder også i særlige tilfælde kørsel med afdøde. Herudover omfatter kontrakten udførelse af liggende / hvilende patienttransport.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er tidsubegrænset og uopsigelig for begge parter de første 5 år. Herefter kan den opsiges med 2 års varsel til udløb af en 5-års periode. For nærmere detaljer om kontraktperioden henvises til kontraktens punkt 5.0.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. III angivne betingelser for deltagelse, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. III angivne betingelser for deltagelse, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede ansøgere.

Udvælgelsen vil for hver delaftale ske på baggrund af en vurdering af ansøgernes referencer.

Der vil blive lagt vægt på, i hvilket omfang ansøgernes referencer i indhold er sammenlignelige med de udbudte kontrakter, hvorved forstås referencer vedrørende levering af ambulancedrift, drift af paramediciner- elle sygeplejebemandede akutbiler, drift af akutlægebiler, drift af akutlægehelikopter eller tilsvarende præhospitale enheder, med særlig vægt på referencer med levering af ambulancedrift og med en årlig kontraktsum på minimum 10 000 000 DKK.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

23.a Option: Fravalg af mobiliseringstidsbod

23.b Option: Optag af ambulancebehandlerelever

23.c Option: Årlig revisionserklæring

23.d Option: Fravalg af sikkerhedsstillelse.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale Syd

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel, herunder også i særlige tilfælde kørsel med afdøde. Herudover omfatter kontrakten udførelse af liggende / hvilende patienttransport.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er tidsubegrænset og uopsigelig for begge parter de første 5 år. Herefter kan den opsiges med 2 års varsel til udløb af en 5-års periode. For nærmere detaljer om kontraktperioden henvises til kontraktens punkt 5.0.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. III angivne betingelser for deltagelse, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. III angivne betingelser for deltagelse, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede ansøgere.

Udvælgelsen vil for hver delaftale ske på baggrund af en vurdering af ansøgernes referencer.

Der vil blive lagt vægt på, i hvilket omfang ansøgernes referencer i indhold er sammenlignelige med de udbudte kontrakter, hvorved forstås referencer vedrørende levering af ambulancedrift, drift af paramediciner- elle sygeplejebemandede akutbiler, drift af akutlægebiler, drift af akutlægehelikopter eller tilsvarende præhospitale enheder, med særlig vægt på referencer med levering af ambulancedrift og med en årlig kontraktsum på minimum 10 000 000 DKK.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

23.a Option: Fravalg af mobiliseringstidsbod

23.b Option: Optag af ambulancebehandlerelever

23.c Option: Årlig revisionserklæring

23.d Option: Fravalg af sikkerhedsstillelse.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale Nord

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel, herunder også i særlige tilfælde kørsel med afdøde. Herudover omfatter kontrakten udførelse af liggende / hvilende patienttransport.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er tidsubegrænset og uopsigelig for begge parter de første 5 år. Herefter kan den opsiges med 2 års varsel til udløb af en 5-års periode. For nærmere detaljer om kontraktperioden henvises til kontraktens punkt 5.0.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. III angivne betingelser for deltagelse, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. III angivne betingelser for deltagelse, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede ansøgere.

Udvælgelsen vil for hver delaftale ske på baggrund af en vurdering af ansøgernes referencer.

Der vil blive lagt vægt på, i hvilket omfang ansøgernes referencer i indhold er sammenlignelige med de udbudte kontrakter, hvorved forstås referencer vedrørende levering af ambulancedrift, drift af paramediciner- elle sygeplejebemandede akutbiler, drift af akutlægebiler, drift af akutlægehelikopter eller tilsvarende præhospitale enheder, med særlig vægt på referencer med levering af ambulancedrift og med en årlig kontraktsum på minimum 10 000 000 DKK.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

23.a Option: Fravalg af mobiliseringstidsbod

23.b Option: Optag af ambulancebehandlerelever

23.c Option: Årlig revisionserklæring

23.d Option: Fravalg af sikkerhedsstillelse

23.e Option: Ambulance på Læsø (Kun delaftale Nord).

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale Aalborg

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel, herunder også i særlige tilfælde kørsel med afdøde. Herudover omfatter kontrakten udførelse af liggende / hvilende patienttransport.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er tidsubegrænset og uopsigelig for begge parter de første 5 år. Herefter kan den opsiges med 2 års varsel til udløb af en 5-års periode. For nærmere detaljer om kontraktperioden henvises til kontraktens punkt 5.0.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. III angivne betingelser for deltagelse, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. III angivne betingelser for deltagelse, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede ansøgere.

Udvælgelsen vil for hver delaftale ske på baggrund af en vurdering af ansøgernes referencer.

Der vil blive lagt vægt på, i hvilket omfang ansøgernes referencer i indhold er sammenlignelige med de udbudte kontrakter, hvorved forstås referencer vedrørende levering af ambulancedrift, drift af paramediciner- elle sygeplejebemandede akutbiler, drift af akutlægebiler, drift af akutlægehelikopter eller tilsvarende præhospitale enheder, med særlig vægt på referencer med levering af ambulancedrift og med en årlig kontraktsum på minimum 10 000 000 DKK.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

23.a Option: Fravalg af mobiliseringstidsbod

23.b Option: Optag af ambulancebehandlerelever

23.c Option: Årlig revisionserklæring

23.d Option: Fravalg af sikkerhedsstillelse.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af sin ansøgning aflevere et "fælles europæisk udbudsdokument" (også kaldet "ESPD"), hvori ansøger skal afgive erklæring om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt gæld mv.), og

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (tilsidesættelse af forpligtelser på social lovgivningsområdet m.fl.), nr. 2 (vedrørende konkurs, insolvens- eller likviditetsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer) og nr. 6 (vedrørende uretmæssigt forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces mv.).

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller tekniske/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøger skal oplyse sin nettoomsætning for hvert af de seneste tre (3) disponible regnskabsår.

Hvis ansøger baserer sig på støttende enheder (underleverandører), kan minimumskravet om årlig nettoomsætning opfyldes ved at lægge ansøgers egen nettoomsætning sammen med de forpligtede støttende enheder, som stiller deres økonomiske/finansielle kapacitet til rådighed.

Bemærk at det kræves, at den støttende enhed hæfter solidarisk med ansøgeren for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

Hvis ansøger er en sammenslutning (konsortium), kan minimumskravet om årlig nettoomsætning opfyldes ved at lægge konsortiets samlede nettoomsætning sammen.

Virksomhederne i sammenslutningen skal hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøgers nettoomsætning for hvert af de seneste tre (3) disponible regnskabsår er minimum 10 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal beskrive sine væsentligste referencer vedrørende udførelse af ambulancedrift svarende til den udbudte opgave, og som er afsluttet eller har været i drift/er i drift inden for de seneste 3 år. Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven, herunder hvilke ydelser, der konkret er leveret og i hvilket økonomisk omfang.

De angivne referencer vil danne grundlag for udvælgelsen blandt flere egnede ansøgere, jf. punkt II.2.9).

Ansøger skal alene angive fem (5) referencer. Såfremt der angives mere end 5 referener, vil ordregiver alene inddrage de første 5 referencer i udvælgelsen, og se bort fra de resterende referencer.

Støtter ansøger sig på andre virksomheders tekniske og faglige formåen, eller er ansøger et konsortium, skal der alene angives fem (5) referencer for det samlede ansøgerhold.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger har relevant erfaring i form af mindst én (1) sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år.

En reference anses for sammenlignelig:

1) når den vedrører levering af ambulancedrift, drift af paramediciner- eller sygeplejebemandede akutbiler, drift af akutlægebiler, drift af akutlægehelikopter eller tilsvarende præhospitale enheder, og

2) når kontraktsummen årligt udgør eller har udgjort minimum 10 000 000 DKK.

Ansøger skal alene angive fem (5) referencer. Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil ordregiver alene inddrage de første 5 referencer i udvælgelsen, og se bort fra de resterende referencer.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget bland de solidarisk hæftende deltagere.

Såfremt kontrakten tildeles en aktør, der baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (jf. punkt III.1.2), skal hver enkelt af disse enheder påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

Kontrakten indeholder særlige betingelser for kontraktens gennemførelse. Nærmere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 070-165186
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/08/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/08/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Ansøgninger skal uploades i iBinder. Link fremgår af punkt I.3). Ansøgninger kan ikke afgives på anden måde.

2) Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation pr. delaftale. Se nærmere betingelser for prækvalifikation, afsnit 2.

3) Såfremt en ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på støttende enheder (f.eks. underleverandører), skal det i ansøgningen beskrives, hvilke kompetencer underleverandøren stiller til rådighed for ansøger, og hvordan disse kompetencer konkret vil sikres overført til tilbudsgiver. Se betingelser for prækvalifikation afsnit 5.1 og 6.

4) Dokumentation:

Ad pkt. III.1.1). Som bevis for at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, eller § 137, stk. 1, nr. 2 fremlægges: Et uddrag fra relevant register, certifikat eller tilsvarende dokument(er) udstedt af kompetent myndighed. For danske ansøgere kan dokumentationskravet opfyldes ved fremlæggelse af serviceattest, der ikke må være udstedt mere end 6 måneder før fremlæggelsestidspunktet.

Ad pkt. III.1.2). Som dokumentation for ansøgers økonomiske og finansielle formåen fremlægges seneste godkendte årsrapport eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, hvis ikke ordregiver kan tilgå disse oplysninger via en offentlig tilgængelig kilde (CVR.dk eller lignende).

Såfremt ansøger baserer sig på anden enhed for at dokumentere økonomisk og finansiel formåen, skal enheden fremlægge dokumentation for, at enheden stiller den pågældende nettoomsætning til rådighed, og påtager sig solidarisk hæftelse, hvis virksomheden tildeles kontrakten. Støtteerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet. Enheden skal endvidere fremlægge den ovenstående dokumentation for § 135, og § 137, stk. 1. nr. 2 (serviceattest).

Såfremt ansøger baserer sig på anden enhed for at dokumentere referencer, skal enheden fremlægge dokumentation for, at enheden stiller de angivne referencer til rådighed, ved at påtage sig at udføre de konkrete ydelser, jf. udbudslovens § 144, stk. 3 og udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3), hvis virksomheden tildeles kontrakten. Støtteerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet. Enheden skal endvidere fremlægge den ovenstående dokumentation for § 135, og § 137, stk. 1. nr. 2 (serviceattest).

Såfremt ansøger er et konsortium, skal den enkelte virksomhed i konsortiet fremlægge den ovenstående dokumentation for § 135, og § 137, stk. 1. nr. 2. Endvidere skal konsortieerklæring udfyldes og underskrives af hver virksomhed i konsortiet. Konsortieerklæringen er vedlagt som en del af udbudsmaterialet.

5) En tilbudsgiver kan maksimalt tildeles 3 ud af 4 delaftaler. Hvis en tilbudsgiver efter tilbudsevalueringen er nummer ét på alle 4 delaftaler, tildeles tilbudsgiveren kontrakt på 3 delaftaler ud fra følgende kriterier:

1) Der skal være kontraktparter på alle delaftaler, dvs. at hvis der kun er én tilbudsgiver på en delaftale, tildeles tilbudsgiveren den pågældende delaftale.

2) Begrænset af den første betingelse, jf. 1), vælges den kombination af tilbud, som samlet set giver den for ordregiver økonomisk mest fordelagtige løsning (det laveste samlede evalueringsbeløb på tværs af delaftalerne).

Såfremt der kun er én tilbudsgiver på alle 4 delaftaler, bortfalder reglen om, at en tilbudsgiver maksimalt kan tildeles 3 ud af 4 delaftaler. I denne situation vil en tilbudsgiver kunne tildeles alle 4 delaftaler.

6) Mængder:

Kontraktens pkt. 22.a angiver det evalueringsmæssige antal faste beredskaber og enheder, jf. også kontraktbilag 09, og dermed også det forventede antal faste beredskaber og enheder pr. driftstart. Justering vil dog kunne ske før indgåelse af endelig kontrakt under hensyntagen til de begrænsninger, der fremgår af kontraktens pkt. 22.a.

7) Kontrolberegninger/hjemtagning:

Der gennemføres kontrolberegning, og der vil kunne træffes politisk beslutning om hjemtagning af en eller flere delaftaler. Se udbudsbetingelsernes afsnit 4.5.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/06/2020